Onsdag 17. august 2016

2

Onsdag 17. august 2016 •

God, gammeldags bakerovn på Eina

Uavhengig lokalavis for Toten-bygdene Ansvarlig redaktør: Jon Olav Andersen Daglig leder: Morten Linnerud

Fylkesveg og flaskehals Det bygges ny og flott utgave av fylkesveg 33 gjennom Totenvika. Etter planen blir arbeidet ferdig på senhøsten. Trolig medfører det økt gjennomfartstrafikk over Østre Toten. Samtidig står det igjen en flaskehals på fylkesveg 33. For strekningen mellom Bilitt og Skreia er smal og svingete. Oppsittere sier at det kjøres fort her. Den siste tida har vi stadig sett ulykker langs denne strek- ningen, senest i forrige uke. Tidligere i sommer var det også ei alvorlig trafikkulykke på Vennevold. Også før dette har det med jevne mellomrom vært hendelser her, ikke minst i krys- set med Kjørkjelinna. Vi har sett at diskusjonen har gått i sosiale medier i etterkant av de siste ulykkene. Det er sterke ønsker om å redusere farten ytterligere. På den mest utsatte delen er det allerede 50- sone. Noen har også foreslått fartsdempere og fotoboks. Statens vegvesen har sitt regelverk å følge, det vet vi fra før. Det er neppe realistisk å få ei 30-sone. Likevel er det på tide at noen ser på denne saken igjen. Gjennom flere år har vår avis skrevet om alle hen- delsene, spesielt knyttet opp mot Vennevold-krysset. Problemet er at vegen er smal, svingete og at enkelte ikke respekterer fartsgrensen. Med den forventede trafikkøk- ningen på fylkesveg 33 er det viktig å ta en ny vurdering av hva som kan gjøres for å øke trafikksikkerheten. Nå koster det store summer å gjøre små ting når det gjelder vegbygging, men det viktigste er først og fremst at det legges planer for forbedring- er. Det er ingen tvil om at krys- set på stedet bør utbedres, noe som trolig betyr at utkjøringen fra Kjørkjelinna må flyttes. Vi ser også at veggrunnen på deler av strekningen gir etter, her må det snarest bli foretatt reparasjoner. Det er trafikkfarlig slik det er. All tungtrafikken, blant annet til vegutbyggingen i Totenvika, gjør at situasjonen forverres der vegen allerede har sunket. Vi håper at strekningen fra Bilitt til Skreia kan bli tema så fort som mulig. Kanskje må lokalpolitikerne trykke på overfor fylket.

Å ta vare på det gamle har forlengst blitt en tra- disjon. På en gard på Eina er det nygammelt som gjelder når en bake- rovn blir til. På tunet på Øvre Skinderviken står et nybygd lite hus. Gjennom døråpninga - hvor døra fortsatt mangler - skimtes en murer i arbeid. Livskvalitetsrom – Eiernes ønske er å skape et livskvalitetsrom, og her kan de sitte å slappe av og fyre i grua eller bake i bakerovnen, sier Gøran Gjetmundsen, som nær- mer seg ferdig med en helt ny gammeldags bakerovn. Det er Jens Gaarder Skaug som har bestilt byggverket. Gjetmundsen holder på med fasadepussen, og dekker til nymotens teglstein murt sam- men med gammeldags kalkmør- tel. Akkurat slik det ble gjort før i tida. Når det kommer til fasa- depussen har han derimot tatt en Ingrid Espelid Hovig og juksa litt. – Det er litt sement i blan- dinga, slik at fasaden tåler litt mer. Kalkmørtelen blir ganske tippoldefar og onkel Even Løsengen døde fra oss i dag på Balke Bo- og servicesenter, 94 år gammel. Vi minnes deg i våre hjerter Kraby, 13. august 2016 Åse Marit Tormod Monica, Tommy og Gibby, Ann Charlene og Jon, Morten Thomas og Mariann, Kim Andre og Iren, Lasse Nicolai og Heidi Thomas Andre, Ann Junita, Tom Egil, Marius, Andreas, Emilie, Nikolai, Helga, Alexander, Kristian Eirik, Gunnar, Olav, Eldar, Jenny Alexandra, Storm, Saga William Øvrige familie Begraves fra Totenviken kirke fredag 19. august kl. 11.00. Like kjært som blomster og kranser er en gave til Balke Bo- og service- senter, avd. Hvit. Alle er hjer- telig velkommen til minne- samvær på Hoff Gjestgiveri. Tom May Ragnhild Fladsrud ragnhild@totens-blad.no Vår gode far, svigerfar, bestefar, oldefar,

For murer Gøran Gjetmundsen utgjør nærmere 50 prosent av virksomheten tradisjonsmuring, som denne bakerovnen på Eina.

fort sprø og tåler ikke så mye, sier Gjetmundsen. Etter tre uker og omtrent 100 arbeidstimer i det lille huset på Eina, mangler snart bare et hvitt malingstrøk før prosjektet er ferdig. Halvparten tradisjon Gjetmundsen har drevet eget murerfirma siden 1994. – De siste 12 -13 årene har jeg også drevet med tradisjons- muring, sier Gjetmundsen. Det blir stadig flere håndver- kere med ekspertise på gamle håndverkstradisjoner. 7ÇS LKŽSF GBS TWJHFSGBS CFTUFGBS PMEFGBS NJO CSPS WÇS TWPHFS PH POLFM 0TLBS 3BEEVN CMF UBUU IKFN UJM +FTVT J EBH ÇS HBNNFM -FOTCZHEB BVHVTU .BSZ )BMEJT /FMMZ (SFUIF

– For meg utgjør denne delen av virksomheten nærmere 50 prosent, sier Gjetmundsen. Å bygge bakerovn er ikke noe han gjør hver dag. – Det er ganske sjelden. Det er nok maks en gang i året, at jeg har oppdrag som dette. Det er artig arbeid som jeg virkelig liker, sier Gjetmundsen. Når bakst skal bli til i en gammeldags bakerovn er det neppe så mye rom for jukse å litt. Og det er kanskje ikke så vanskelig å forstå at dette, sam- men med bakstelufta - kanskje

fra ei totenkringle - kan være kilde til livskvalitet.

Baksterommet i grua er snart klart til bruk.

Totens Blad retter seg etter regler for god presseskikk slik disse er nedfelt i Vær Varsom-plakaten.

4UFJOBS "SOF 3FJOIBSEU 3VOB 5PSIJME

På et tun på Eina bygges et lite livskvalitets-hus, hvor det bygges nygammelt for å bevare gamle tradisjoner.

"TUSJE (FPSH "SOF

Dødsfall Meldte dødsfall ved Gjøvik tingrett: Per Tormod Birk, Vestre Toten, født 1945, døde 1. august. Leif Jørgensen, Østre Toten, født 1921, døde 31. juli.

Den som mener seg rammet av urettmessig avisomtale oppfor- dres til å ta kontakt med redak- sjonen. Det er også anledning til å reise klage for Pressens Faglige Utvalg, Boks 46, Sentrum, 0101 Oslo,

CBSOFCBSO PH PMEFCBSO ‹WSJHF GBNJMJF

Vi gifter oss i Balke kirke lørdag 3. september kl. 14. Adressen for festen blir Kapp Mjølkefabrikk.

-JLF LKŽSU TPN CMPNTUFS FS FO HBWF UJM NJTKPO #FHSBWFT GSB )PGG LJSLF GSFEBH BVHVTU LM 7FMLPNNFO UJM NJOOFTBNWŽS QÇ 5PUFO (KFTUFHÇSE

Tlf. 22 40 50 40 pfu@presse.no

Made with