מכון חרוב - דו"ח שנתי 2016

יפה ציונית, מכון חרוב ריכוז מידע ועריכה: נורית ולק עריכה לשונית:

אתי אזולאי, תכלת עיצוב גרפי: דפוס מאור ולך, ירושלים דפוס:

9765418 מכון חרוב, האוניברסיטה העברית, קמפוס הר הצופים, ירושלים 077-5150304 077-5150300

2017 סיוון תשע"ז, יוני

Made with FlippingBook flipbook maker