Isännöinti 8/2016

PÄÄKIRJOITUS

AJANKOHTAISTA

LAKI & OHJEET

KOULUTUS

AMMAT TI & YRITYS

3 Digitalisaatio on ”sekä-että” -siirtymävaiheessa, jota et voi ohittaa.

5 Tupakkalain vaatimuksia kuulemis­ menettelystä sääde- tään viimemetreillä.

10 Milloin ostaja saa hallintaan-otetun huoneiston hallintaansa?

12 Maksuttomat Lisävirtaa-tilaisuudet Helsingissä 16.2. ja Porvoossa 31.1.

22 ”Keskustelemme strategiasta talo­ yhtiöissämme, jotta niille saadaan suunta.”

I S Ä NNÖI N T I L I I T ON JÄ SEN I NFO | 8 –2016

60% ISÄNNÖITSIJÖISTÄ: HALLITUSTEN PITÄISI KUUNNELLA ASUKKAITA JA OSAKKAITA ENEMMÄN LÄHDE: HALLITUSTYÖN LAATU -SELVITYS, ISÄNNÖINTILIITTO 2015 Isännöintiliitto tutki

MARKKINAOSUUS

ASUKASTYYTYVÄISYYS

Asiakkaan ajatukset pitää tuntea, ennen kuin voi luoda tuotteita tai palvelutasoja. s. 6 Asukkaiden avullapalveluja tuotteistamaan

LUETTAVAA ASIAKKAILLESI:

Mikä taloyhtiön hallinnossa maksaa? Kotitalo 8/2016 s. 32 (ilmestyy 15.12.)

Made with