Onsdag 02. september 2015

30

Onsdag 2. september 2015 •

VI HJELPER DEG!

www.vestre-toten.kommune.no

Viktige telefonnummer: AMBULANSE 113 POLITI 112

BRANN 110

www.ostre-toten.kommune.no

ADVOKATER

BYGGMESTER

MASKINENTREPRENØR

RØRLEGGERMESTER

TRYKKSAKER

&$ 7, %5$ '5;<" ? ? 0 . %" ' 2 $ % $ :2 5 2 7 -

'

! ! %) " 2

7 2 +- -

! !" $) " 8 9 ! ! ! )

6 +

! ! &% %& 2 $" & $ &

2

5

-7

!"#$!% &" $$

BYGGVARER/TRELAST

(

2 $! "$ ! 6 2 $" $ !)

MASKINUTLEIE

BANK

VARMEPUMPER

#

2 ?C6 :':8AB $"% )

! ! ) %"

7 .

2

) % $)

! !& )" "

.

2

'

" ""!

&$ 5 = "5,,5; ( ; <( (7,,7$

! !& &" ""

MØBLER

'

! ! " !"

DIGITALTRYKK/TRYKKSAKER

(

")"""

'

! ! ") )

RØRLEGGERE

3

3

! ! " !

2

5

7 .

BEGRAVELSESBYRÅ

9

( +

7 -

"" "! !

PARAFIN/FYRINGSOLJE/AUTODIESEL

*

!) !$

! ! $ "

ELEKTROINSTALLATØRER AUT.

+

3

! ! $ 2 $! % " "!

3

! ! ) !

*

3 %

! "# $%&'( 5 ! ! %) %"

'

2

( + & %

! !$ " )$#$)" $$ & "#$)" $$

, +- ( + ' ! ! !! )"

! !$ %"

)

REGNSKAPSKONTORER

.

'

! ! ) ) 2

$& & $ !%

SELSKAP

! ! %" "" 2

(/-0+ 1 ) '

! ! !% &%

3

!) %%

:

! ! ! "$

:

! !% $ !"

6

$& & ) &"

;

! ! !) )" ! !" " "

BILGUMMI/LANDBRUK

SELSKAPSLOKALER

-

#

;

*

#'

! ! ! ""

$&& $"% 2 ! ! ! "

! ! ) !" 2 $$ ) !"

*

! !" ! ""

! !) " 2

7 + 2

Trenger du noe?

SNEKKER/MALER

4

5

BILVERKSTED (EU-KONTROLL)

- 7

! ! $" "

FORSIKRING

'

$!& &! !&"

RENGJØRING

+

,-. /0 12 23 //

'

! ! " &&

2

)" ""

8/ 0 0 -

-

0

TANNLEGER

0

/

4445678,5&$ $

7 <

GULV ARBEID

BLIKKENSLAGER/VENTILASJON/TAK

-0

! !) " %

$!! %$ "

RENOVASJON/SEPTIKTØMMING

(

#+

0 . . . :

3

! ! )" )" 2 $

% $%

! ! & &"

3

! ! )! !

4

5

-

= 0 . . . #

>

JERNVARE

'

! ! % "

6 -

% * ( +

! !$ ! %"

REVISORER

'

! ! ) "" 8 9 ! ! ) "!

,+

%

! !& !% !!

2

5

7 2

! ! $" $"

6 +

! ! &) #

$$ "

(:?43@AB 36C (D> 4?B4B

? -

! ! " "

KJØTT/PØLSER

BRUK ditt lokale firma!

+7

! !& ) "

+

! !$ " %"

BYGGENTREPRENØR

LIFTUTLEIE

! ! % % 2

7 -

( +

$!! $ $""

Ønsker du å ha annonse i vår telefonliste, kan du ringe annonseavdelingen på tlf. 61 16 53 61. Fax 61 16 87 59 . E-post: annonse@totens-blad.no

Made with