Onsdag 02. september 2015

rangørene om å samarbeide, slik at ikke alt skjer samtidig. Vi skjønner jo at det ikke blir helt det samme med julekonserter i februar eller mars, men likevel må det gå an å få en spredning her. Kanskje er det noen som er så modige at de holder den første jule- konserten samtidig med at julemarsipanen kommer i butikken? I så fall gjelder det å få øvd, for tida fram til begynnelsen av okto- ber går tross alt veldig fort.

rangementene, vet vi av erfaring. Så da gjelder det å legge seg i trening, hvis en skal makte å møte opp hele tida. For det blir julekonserter på mandag, tirsdag, ons- dag..... ja, rett og slett hver eneste dag. Og gjerne flere samtidig, med bare kilometers mellomrom. Derfor benytter vi anledningen, nå som det fortsatt er litt tid igjen til å korrigere kur- sen. Dette er en oppfordring til konsertar-

Det var sannelig litt av ei begivenhetsrik helg på Toten. Arrangementene sto i kø. Noe fikk vi med oss, ettersom vi var på jobb, men slett ikke alt. Etter å ha oppsummert litt for oss selv, kom vi i tanker om hva som kommer til å skje i ukene framover. For snart innledes julekonsertsesongen. Muligens ikke i sep- tember, men likevel, de er nok ikke så langt unna. Da blir det også tett mellom kulturar-

Onsdag 2. september 2015

• Siden sist

Håkon Skaug blir Kraby stasjons høye beskytter

Venneforeningen for Kraby stasjon får uven- tet støtte, allerede før den er etablert. Håkon Skaug vil bli forening- ens høye beskytter på 1,94. Det er en rørt Pål Petter Sundby som får nyheten om at Håkon Skaug personlig vil engasjere seg for framtida til stasjonsbygning- en på Kraby. – Dette har jeg tenkt på, men våget ikke å håpe på at det virke- lig skulle skje, sier Sundby. Etter forrige ukes oppslag i Totens Blad om at Kraby stasjon trenger akutt hjelp, og at en vennefor- ening skal etableres, gikk det ikke lenge før redaksjonen fikk nyheten om at Skaug meldte seg til tjeneste. Krabys største For de som måtte være i tvil om hvem vi snakker om: Håkon Skaug er kanskje en av tidens mest kjente, iallfall når det gjel- der folk fra Kraby. Nesten hvert år står han på scena under som- mershowet Urbane totninger og snakker varmt om sitt barndoms Kraby, der han fortsatt bor med mor. For tre år siden røpet Skaug gjennom Totens Blad at Kraby stasjon er veldig viktig for ham, eller Kraby sentralstasjon, som han gjerne kaller det. – Jeg vil gjerne rette en stor takk til de som tar i et tak for nytt tak! Dette er viktig for Kraby spesielt og verden generelt, sier Skaug, gjennom sin fjerne slekt- ning Paul Håvard Østby. De er Jon Olav Andersen jonolav@totens-blad.no

Håkon Skaug har meldt seg til tjeneste for den planlagte venneforeningen for Kraby stasjon. Dersom det også er andre som vil bidra, er heller ikke toget gått for dem.

nevnt, planlegges det snart et møte, med tanke på å få overta stasjonsbygningen fra kommu- nen. – Jeg vil gjerne presisere at de som skal bli med og bidra i ven- neforeningen ikke nødvendigvis må være over 1,94, sier Sundby, før han igjen tørker en liten tåre over nyheten om Skaugs tilbud. – Det er helt fantastisk, så jeg blir rørt. Nå går det på skinner her. Andre foreninger har kongeli- ge som sine høye beskyttere, men på Kraby rager nok Håkon Skaug over kronprins Haakon. Spesielt fordi han er 1,94 høy. – Håkon Skaug er ikke nød- vendigvis en typisk krabying,

men må vel sies å være vår stør- ste personlighet, sier Sundby. Ikke sandaler på taket Da lokalavisa portrettintervjuet Håkon på stasjonsområdet i 2012, fortalte han at Kraby sta- sjon alltid har vært betydnings- full for ham. Spesielt fordi vegen går så tett ved, slik at det er fint å notere bilnummer der. Hva slags bidrag Skaug kom- mer med i den påtenkte venne- Denne uka arrangerer Stange skole vennskapsuke. Mandag serverte Balke sanitetsforening formiddagsmat til elevene, som sikkert trengte påfyll etter å ha øvd på «Blime-dansen». Tirsdag var det spørrekonkurranse på programmet, med tema venn- skap og mobbing. I tillegg

foreningen er foreløpig ikke helt klart. – Vi tar alt av bidrag, fra alle, forsikrer Pål Petter Sundby. – Er det aktuelt å innføre et eget foreningsantrekk, der hvite tennissokker og sandaler inngår? – Tanken er god. Men jeg er litt usikker på om sandaler er det beste fottøyet når vi skal opp på taket for å reparere. Så av HMS- hensyn kan jeg ikke love noe ennå, sier Sundby. hadde skolen lagt opp til både dans og ballongslipp. I dag, onsdag, blir det landtur med matpakke i skolegården, film om mobbing i klasserom- met og vennskapelig slåball- kamp mellom elevene på mellomtrinnet og de voksne.

tremenninger, litt langt uti. – Jeg har flere år på jernbane- linja bak meg. Livet mitt hadde nok ikke vært det samme uten denne stasjonen. Det ville vært litt annerledes, fastholder Skaug. Han er villig til å stille opp som en høy beskytter, men med sine 194 cm (i sandaler) er han neppe høy nok til å beskytte taket

mot for eksempel regn. Stor personlighet

– Det var en veldig god nyhet. Vi har ikke fått etablert foreningen ennå, og trenger flere støttespil- lere, også i tillegg til Håkon Skaug, sier initiativtager Pål Petter Sundby. Som tidligere

Gode venner på Stange

Ta EU-kontroll hos en nøytral aktør!

Trondhjemsveien 8, 5. etg. - Tlf. 61 13 08 25. Vi er et tannhelseteam med bred erfaring og kan tilby alt innen tannhelse, implantatbehandling og kirurgi. Vi tilbyr behandling under lystgass for de med tannlegeskrekk. Time på kveld og lørdag etter avtale. www.mjostannlegene.no Ditt smil – vårt ansvar!

Ringveien 3 2815 Gjøvik

NAF Senteret Gjøvik Tlf. 08 505 – naf.no

Størrelse Fra pris

Størrelse:

Fra pris:

Trenger du varebil? www.rentawreck.no

350,- 595,- 745,- 845,-

4 m 3 6 m 3

10 m 3 17 m 3 30 m 3*

Ring 97 18 00 66

995,- *CI

Made with