Onsdag 02. september 2015

4

Onsdag 2. september 2015 •

Ny barnehage må stå tom til 2016

Mot mobbing på Raufoss I morgen er det igjen klart for den årlige kampanjen mot mobbing på Raufoss ungdoms- skole. «Manifest mot mob- bing» setter hvert år fokus på temaer som er sentrale i arbei- det mot mobbing, og i år er temaet hvordan voksne kan gjøre en forskjell og skape vennskap. På Raufoss starter ungdomsskoleelever og lærere dagen med å danse en venn- skapsdans, og senere skal alle sette fingeravtrykket sitt på vennskapstreet. Deretter blir det felles lunsj med grilling, før turen går til Nammo stadion hvor ungdomsskoleelevene skal møte A-lagsspillere fra Raufoss fotball til vennskapskamp. Restarter forening Vestre Toten Demensforening ble startet i 2007, men har lig- get nede siden 2012. Nå er for- eningen oppe og går igjen, og i kveld er det styremøte på Gimle sykehjem. – Mange anstrengelser har vært gjort, og i år har vi lykkes å restarte foreningen, sier Kjell Elnæs, leder i Vestre Toten Demensforening. Foreningen ligger under Nasjonalforeningen for folke- helsen, som er en frivillig orga- nisasjon med helselag og demensforeninger over hele landet. Demens er en av vår tids folkesykdommer, med over 70.000 rammede, og målet til Nasjonalforeningen er å bekjempe sykdommen ved hjelp av forskning, informasjon og forebyggende tiltak. Nå vil Elnæs og de andre fem styre- medlemmene også gjøre en forskjell i Vestre Toten, med aktiviteter som temamøter, demenskafé, pårørendeskole og demensaksjonen, samt frivillige prosjekter som for eksempel turvenn og allsang. De håper også å rekruttere flere til for- eningen. Tapte i Trøndelag uten poeng etter møte med Buvik, som vant oppgjøret med sifrene 5-4. Raufoss startet meget bra og ledet 2-0 før det var gått 10 minutter etter scoringer av Helo Jamal Ali og Thomas Amlien. Hjemmelaget kom seg av sjok- ket, utlignet og tok også ledelsen. En scoring av Daniel Amlien gjorde at lagene gikk til pause på stillingen 3-3. I andre omgang hadde Raufoss initiativet, men det var hjem- melaget som gikk opp i en 5-3 ledelse. Raufoss reduserte en gang ved Thomas Skogli, før dommeren blåste av. Trøndelag Raufoss 2 måtte forlate

Flunkende nye Kapp barnehage må stå tom i tre måneder etter ferdig- stillelse 1. oktober. Barnehagen har nemlig ikke tilstrekkelig vann- tilførsel for brannvann. På Kapp er Oppland Entreprenør i gang med finpussen på nye Kapp barnehage. Allerede denne uka begynte vaskepersonell å fjerne limflekker og vaske vekk byggestøv, og om fire uker skal byggeplassleder Ivar Karlsen overlevere nøkkelen til kommu- nen. – Vi er i rute, og barnehagen blir ferdig til 1. oktober, sier Karlsen. Likevel skal det gå flere måne- der før barnehagebarna får ta i bruk det nye bygget, ettersom barnehagen ikke har tilstrekkelig vanntilførsel for brannvann. Bygger høydebasseng – Det er vann i barnehagen, men kapasiteten er ikke god nok for brannvann, sier Elisabeth Harrang, driftssjef ved teknisk drift i kommunen. Den nye barnehagen er utstyrt med sprinkleranlegg, og for å få god nok brannvannkapasitet, må kommunen bygge et nytt høyde- basseng med tilhørende adkomst- veg. – Vi inngikk avtale med Peab som skal bygge høydebassenget i sommer, og det skal være klart I forrige uke kom arbeidet med ny rundkjøring i krysset mellom Sagvollvegen og fylkesveg 110 på Raufoss skikkelig i gang, og helt i begynnelsen av uka ble tra- fikken omdirigert forbi vegarbei- det. – Sagvollvegen er stengt ved krysset, og det er omkjøring om Kirkevegen, sier formann på anleggsarbeidet for entreprenør Anlegg Øst, Jan Erik Kvarberg. Fylkesvegen og Storgata er ikke stengt, men her er det merket omkjøring ved siden av anleggs- området. – Det tar nok omtrent to måneder før vi setter på trafikken i rundkjøringa igjen, avhengig av hvor lang tid vegarbeidet tar, sier Kvarberg. Dersom entreprenøren ikke støter på større problemer Thea Romsås thea@totens-blad.no

1. oktober overleverer byggeplassleder Ivar Karlsen i Oppland Entreprenør nye Kapp barnehage til kommunen. Det skal imidlertid gå tre måneder før barnehagebarna får ta i bruk det nye bygget.

cirka 1. desember. Grunnen til at dette har drøyd litt, er at vi måtte planlegge litt annerledes i forhold til flomsikring av et bekkeløp, sier Harrang. Når Kapp barnehage står fer- dig med nye lekeapparater og alt som hører med 1. oktober, er det altså to måneder til høydebas- senget skal være klart. Varabrann- sjef Bård Henriksen opplyser at det i utgangspunktet er krav til brannvann i et bygg med sprink- leranlegg, men at det finnes kom- penserende tiltak som kan gjøres hvis bygget skal tas i bruk i mellomtiden. Når Totens Blad kontakter barnehagesjef Ane- Kristin Nærbøe tirsdag, kan hun ikke svare på når barnehagen

Det er bare finpussen som står igjen før Kapp barneha- ge er ferdig om fire uker, men barneha- gen kommer ikke i drift før over nyttår.

kan imidlertid bekrefte at barne- hagen skal stå tom i tre måneder. – Stemmer det at det ikke blir drift i nye Kapp barnehage før 1. januar? – Ja, det stemmer. Vi hadde gjerne sett at høydebassenget var klart omtrent samtidig som barne- hagen, men slik ble det dessverre ikke. Det blir ikke oppstart i bar- nehagen før brannsikkerheten er på plass, sier Eng. I utgangspunktet var det plan- lagt at den nye barnehagen skulle tas i bruk fra midten av oktober. Barnehagebarna og de ansatte har i hele byggetiden holdt til i gamle Bjørnsgård skole, og nå blir den midlertidige tilværelsen utvidet med tre måneder. – Det er klart det er litt trist at vi ikke får flyttet inn når barneha- gen står klar, men vi får i hvert fall litt bedre tid på å flytte, og barnehagen vil bli møblert i mellomtiden, sier Hilde Flattum, styrer i Undesløs barnehage, som tar det hele med fatning. Hun forteller at etter noen planleggingsdager på nyåret, skal barna flytte inn i den nye barne- hagen 6. januar. Samtidig skifter barnehagen navn til Kapp barne- hage. – Beskjed om utsettelsen går ut til alle foreldrene i dag, sier Flattum til Totens Blad tirsdag formiddag.

kommer i drift. – Jeg var klar over at høyde- bassenget ville forsinke oppstar- ten av driften, men noe endelig oppstartsdato har jeg ikke fått

bekreftet, sier Nærbøe. Må vente til januar

Bjørn Eng, leder i bygg- og eien- domsavdelingen i kommunen,

Nytt kjøremønster i Raufoss sentrum Mina B. Sveen mina@totens-blad.no

Formann hos Anlegg Øst, Jan Erik Kvarberg, har lagt om trafikken i krysset mellom Sagvollvegen og Storgata (fv 110) på Raufoss. Her sam- men med maskinfø- rer i firmaet, Jan Ove Iversen.

undervegs, er det sannsynlig at trafikken igjen kan gå gjennom rundkjøringa i begynnelsen av november. Rundkjøringa skal være ferdig i midten av desember, men anleggsperioden vil strekke seg iallfall til juni neste år. Da er det den nye kollektivterminalen som skal bygges ut. – Har dere fått noen tilbake- meldinger av trafikantene så langt?

– Ingenting. Så langt har det gått veldig fint, og det ser ut til at trafikkavviklingen går greit. Det er jo mye lokaltrafikk her, og jeg tror de som kjører her er mest opptatt av at det blir fint å få rundkjøring, sier Kvarberg. Rundkjøringa vil koste i over- kant av 20 millioner kroner å bygge, inkludert kollektivtermi- nal og utbedring av veg og gang- og sykkelveg fra den nåværende taxi-bua til Rema 1000.

Made with