Isännöinti 2/2016

PÄÄKIRJOITUS

EDUNVALVONTA

LAKI & OHJEET

KOULUTUS

AMMAT TI & YRITYS

3 Asiakas ansaitsee myyjän, joka auttaa häntä tunnistamaan tarpeensa.

5 Pitkä vaikutustyö tehosi. Asunto-osake­ rekisterin valmistelu alkaa.

10 Yhtiöjärjestyksen kohtuullistamisen ABC. Lue myös verkkojuttu.

12 Kesän kohokoh- dan, Laki & järjestys -koulutuksen ilmoit- tautumiset on avattu.

14 ”Suomalainen isännöinti tuntui Kalifornian jälkeen kovin tekniseltä.”

I S Ä NNÖI N T I L I I T ON JÄ SEN I NFO | 2–2016

Isännöintiliitto tutki 70% isännöintiyrityksistä aikoo panostaa lisää

taloyhtiöiden kotisivuihin.*

*Isännöintiyritysten talousbarometri 2015

Ratkaise viestinnän aikapula

LUETTAVAA ASIAKKAILLESI:

Isännöintiliiton Asukasviestintäpaketti sisältää jo yli 450 valmista tiedotetta ja kuvaa heti käyttöösi. s. 6

Hallitus, tutustu isännöintisopimukseen. Kotitalo 2/2016 s. 9 (ilmestyy 17.3.)

Made with