Göranssons Maskiner AB produktkatalog 2023

Resan mot ett eget företag startade redan 2010 då Henrik studerade på Bollerups Naturbruksgymnasium. Då var drömmen ett eget lantbruk men extra inkomsterna under Findus ärtsäsong skapade ekono- miska förutsättningar för något större. Företaget HERO startades, vinst omsattes och företaget växte. 2017 omvandlades HERO till sin nuvarande form HS Entreprenad i Staffanstorp AB. Företaget växer till- sammans med kunder och personal och tillväxten är HS Entreprenad i Staffanstorp AB

byggd på hög leverans, nöjda kunder och klassisk rekom- mendationsförsäljning. Idag har Henrik 16 medarbetare och teamet har en familjär atmosfär. Kunderna består av kommuner, företag och privatpersoner. – Vi löser hela förloppet vid markarbete, från idé till färdig grund. Personalen beskriver Henrik som en tillits- full ledare som ger alla utrymme att arbeta under principen ”frihet under ansvar”. Efterfrågan på mark och grundarbete är hög och Henrik ser ljust på framtiden. Planen är att öka vinsten för att optimera verksamheten och investera i fler maskiner, säger Henrik. I sin maskin- park har Henrik två Kubota, KX042-4a och KX080. ■

16 | goranssonsmaskiner.se

Made with FlippingBook - Share PDF online