Göranssons Maskiner AB produktkatalog 2023

Trolle Ljungby Servicecenter

Sedan år 2021 har vi ett samarbete med Trolle Ljungby Servicecenter i Fjälkinge utanför Kristianstad. En dag i veckan har vi vår egen personal på plats, oftast är det Joakim Skantz som bemannar kontoret och möter er på plats i serviceverkstaden på Trolle Ljungby Slott. – Vi startade samarbetet för att våra kunder i nordvästra Skåne och Blekinge ska ha närmare till service och även vara en förlängd arm för försäljningen i Skåne och Blekinge, säger Joakim. Trolle Ljungby Servicecenter har länge jobbat med försäljning och service av Kubotas grönytemaskiner och har både erfarenhet och kunskap om Kubotas maskiner.

Anders Persson, verkstadschef på servicecentret är glad över det ganska nystartade samarbetet med Göranssons Maskiner. – Sedan 2016 har vi haft Kubota grönytemaskiner och traktorer i huset. När frågan om vi ville starta ett samarbete med Kubota Entreprenad dök upp kändes det som att cirkeln blev sluten. Vi hade ingen maskin- försäljning utan endast service och reservdelar så när Göranssons ville hyra ett kontor hos oss och sälja maskiner i vårt närområde passade det oss väldigt bra! Det är också väldigt bra att vi kan dra nytta av kompetensen som finns på Göranssons, säger Anders. Fr.o.m. våren 2023 säljer vi även Wacker Neusons lätta sortiment härifrån. Vi kommer hålla ett mindre lager av paddor och stampar för lättare åtkomst för kunder belägna i norra och nordöstra Skåne. ■

18 | goranssonsmaskiner.se

Made with FlippingBook - Share PDF online