Göranssons Maskiner AB produktkatalog 2023

Utmärkt sikt runtom • Maskinen är speciellt konstruerad för användarnas behov av optimal sikt. Därför är exempelvis det högra däcket väl synligt från normal sätes- position, vilket avsevärt ökar säkerheten för användare och omgivning. Den optimerade sikten runt maskinen gör att EW100 är säkrare och smidigare, i synnerhet i vägtrafik och på trånga arbetsplatser. • Tack vare den djupt neddragna sidorutan, den optimalt placerade bommen och den stora rutan bakom förarens högra skuldra har man även god sikt över det nedre området på maskinens högra sida. • Den upptill optimerade vindrutan ger fri sikt över en hög lastningskant. • Den stora motoreffekten tar maskinen direkt upp på vägen. Bättre acceleration och högre hastighet än motsvarande modeller hos våra konkurrenter och detta med mycket god stabilitet. • Den stora hydrauleffekten ger maximal effektivitet även vid arbete med påbyggnadsredskap. Ingen skillnad i effekten i hydraulsystemet även vid samtidig användning av flera funktioner i monterade redskap. • Tack vare hydraulsystemets höga effekt är det möjligt att använda ett större urval av redskap med maskinen, varigenom effektiviteten på byggarbetsplatsen ökas och arbetsproceduren optimeras. Användning med släpfordon • Oavsett om det är på vägen eller utanför den, kan man tack vare dragkroken och tillvalet tvåkretsbroms dra ett släpfordon på mellan 3,5 och 12 ton vilket förenklar vardagen på arbets- platsen. • Med den förberedda anslutningen av bromsad släpvagn liksom för tippningsfunktion är det möjligt att transportera en större last och användningen av maskinen kan optimeras. • Det befintliga eluttaget vid dragkroken möjliggör även strömförsörjning från maskinen. Gränssnitt för påbyggnadsredskap • EW100 är utrustad från fabrik med en upp- gradering av gränssnittet för påbyggnadsredskap. • Det möjliggör en utökning av maskinens program- vara med framtida utvecklingar vad gäller digitali- sering utan att behöva modifiera maskinen. • Därigenom kan kommunikation med på- byggnadsredskap ske direkt via maskinen och byggförfarandet optimeras. Högsta prestanda på alla områden

24 | goranssonsmaskiner.se

Made with FlippingBook - Share PDF online