Göranssons Maskiner AB produktkatalog 2023

Ägarna har ordet!

Vi hittar nya vägar. Expandera? Vart är vi på väg?

levererade ut ett par hundra maskiner under det året. – Under slutet av 2022 och början av 2023 har vi märkt av en minskning av försäljning av de helt nya maskinerna men begagnatmarknaden håller i sig och där har vi mött marknaden på ett förträffligt sätt, säger Anders. Exportmarknaden går också bra p.g.a. den svaga svenska kronan. Vi har även startat ett dotterbolag där vi enbart fokuserar på uthyrning av maskiner av olika slag, Göranssons Rental AB. Vi ser fina möjligheter att kunna erbjuda sprillans nya maskiner för uthyrning. Läs mer om vårt dotterbolag lite längre fram i katalogen. I verkstaden rullar det på, eftermarknaden är god. Vi har vår fina serviceverkstad som reparerar, servar och under- håller kundernas maskiner. Trycket varierar men i 95% av alla ärenden servar vi kunden inom någon eller några dagar med det de önskar. Utrustningsverkstaden tillverkar, bygger om, bygger till och skapar lösningar för kunderna. Läs mer om vår utrustningsverkstad längre fram i katalogen. Nu är vi inne i några fina sommarmånader och vi har Borgeby Fältdagar den 28–29 juni som vi ser mycket fram emot. – Det är kul att komma ut och träffa ännu fler kunder och prata maskiner ler Anders, Fredrik och Peo. ■

En hel del har ställt frågan om vad som händer på den nyligen schaktade marken bredvid vår tomt på Spån- vägen 51 i Staffanstorp? – Sen 2018, när vi byggde vår nuvarande lokal så har det funnits en plan om att expandera, säger Anders. – Just nu är planen att marken ska hårdgöras och hägnas in. Det blir till en början mer uppställningsyta då vi är lite trångbodda på vår tomt som det ser ut idag, säger Peo. Vi har spånat lite på att kanske anlägga en grävgrop där både vi och våra kunder kan testa maskiner inför köp eller innan och efter service och reparationer. – Möjligheterna är många och kanske kommer vi behöva en verkstad till i framtiden, säger Anders. Det är mycket som händer i världen, i branschen och så även på Göranssons Maskiner. – När världen inte är i fas får man lära sig att tänka om, tänka nytt och lite utanför boxen och anpassa sig till marknaden, säger Fredrik. – Jag tycker vi är duktiga på att hitta nya vägar och att möta kundernas efterfrågan vart- efter den förändras. Vi har ett stort och brett utbud i våra fyra riktigt fina varumärken, Atlas, Kubota, Kobelco och Wacker Neuson, ler Anders. – Verksamhetsåret 2021/2022 blev ett rekordår för oss, säger Peo. Under pandemin var det högt tryck och vi

Hoppas vi ses där!

goranssonsmaskiner.se | 3

Made with FlippingBook - Share PDF online