Göranssons Maskiner AB produktkatalog 2023

Minigrävare

ET16 Vikt: Effekt:

EZ17 Vikt: Effekt:

1 529– 1 842 kg

1 724–2083 kg

13,8 kW 990 mm 2413 mm 3861 mm

13,8 kW 1 300 mm 2486 mm 4050 mm

Maskinbredd: Max. grävdjup: Max. grävradie:

Maskinbredd: Max. grävdjup: Max. grävradie:

ET24 Vikt: Effekt:

EZ26 Vikt: Effekt:

2200–2746 kg

1 575– 1 750 kg

13,8 kW 1 400 mm 2602 mm 4334 mm

14,6 kW 1 550 mm 2803 mm 4813 mm

Maskinbredd: Max. grävdjup: Max. grävradie:

Maskinbredd: Max. grävdjup: Max. grävradie:

32 | goranssonsmaskiner.se

Made with FlippingBook - Share PDF online