Göranssons Maskiner AB produktkatalog 2023

Grävmaskiner

EZ50 Vikt: Effekt:

ET65 Vikt: Effekt:

4847 –5855 kg

6078 – 7358 kg

32,5 kW 1 960 mm 3667 mm 6 150 mm

42 kW

Maskinbredd: Max. grävdjup: Max. grävradie:

Maskinbredd: Max. grävdjup: Max. grävradie:

1 950 mm 4 184 mm 6504 mm

EZ80 Vikt: Effekt:

ET90 Vikt: Effekt:

7918 –9544 kg

8710 – 10506 kg

42 kW

55,4 kW 2250 mm 4679 mm 7889 mm

Maskinbredd: Max grävdjup: Max grävradie:

2250 mm 4 169 mm 6955 mm

Maskinbredd: Max grävdjup: Max grävradie:

34 | goranssonsmaskiner.se

Made with FlippingBook - Share PDF online