Göranssons Maskiner AB produktkatalog 2023

Det finns många situationer på en bygg- arbetsplats där det lönar sig att använda elektriska byggmaskiner och byggutrust- ningar. Tänk dig en byggarbetsplats i princip utan buller. Lämpliga i innerstadsområden, i närheten av vårdinrätt- ningar, i bostadsområden och för arbete nattetid. Elmotorer är synnerligen underhållsfria och extremt effektiva. Wacker Neusons Zero Emission säkerställer låga drifts- och energikostnader och kan användas för många olika arbetsinsatser. De eldrivna byggmaskinerna skyddar användarna och de områden där de arbetar. Det betyder att många arbetsmoment till och med kan utföras i dåligt ventilerade utrymmen. Wacker Neusons produktsortiment för Zero Emission sträcker sig från batteristampar, vibratorplattor och dumpers till grävmaskiner och hjullastare. Battery One erbjuder ett tillverkaroberoende batterisystem för större flexibilitet, lägre kostnader och enkel hantering på arbetsplatsen. Det lönar sig att köra elektriskt! ■ Zero Emission

” Det lönar sig att köra elektriskt!

38 | goranssonsmaskiner.se

Made with FlippingBook - Share PDF online