Göranssons Maskiner AB produktkatalog 2023

I verkstaden på Göranssons Maskiner finns det två avdelningar. Serviceverkstaden som servar och underhåller kundmaskiner och utrustningsverkstaden som jobbar med att utrusta framför allt nya maskiner efter kundernas önskemål. Som Verkmästare för utrustningssidan sitter Stefan Persson. Utrustningsverkstaden

- Jag har hållit på med utrustning och specialutrustning av entrepre- nadmaskiner i ca 20 år. Det är spännande, utmanande och roligt att jobba med att tillgodose kun- dernas önskemål och det finns oändligt med möjligheter för den som har lite fantasi, säger Stefan. När vi ska börja utrusta en ny maskin sitter vi ner med kunden och säljaren och går genom maskinen tillsammans. Vi har tagit fram en standard, för varje varumärke vi har, för att under- lätta vid montage och för att slippa hamna i tidsnöd pga. leveranstider av delar etc. Kunden får möjlighet att ställa frågor och framföra sina önske- mål och vi bollar vad det finns för olika lösningar för att nå dit. - Vår ambition är att alltid hålla högsta kvalitét på utrustningen. När det kommer till vad för utrustning vi har som bas på de flesta maskiner vi säljer så är det tilt-/rotatorsystem, larv- och hjul- styrning, dieselvärmare m.m. Vi tillverkar och utrustar allt under samma tak. Lampor, tilt-/ rotatorsystem, dieselvärmare, centralsmörjning och även MOBA grävsystem. Vi specialtillverkar egna bågar till hytter och mot- vikter. Det är vi nog ensamma om att kunna utföra, säger Stefan nöjt.

6 | goranssonsmaskiner.se

Made with FlippingBook - Share PDF online