Göranssons Maskiner AB produktkatalog 2023

Service och fastigheter i Skåne AB hyr en Kubota KX080-4a på lång- tidshyra. Ola Gustafsson som driver bolaget tycker att det är smidigt med en hyrlösning av maskin. – Vi fick in ett större jobb med mycket grävning och då vi inte hade någon maskin som matchade arbetet vände vi oss till Göranssons Rental. Vi efterfrågade en maskin i 10-tonsklassen med rotor och grip och där passade Kubotan in bra. Jag har inte kört så många större maskiner tidigare men Kubotan är bra att köra och fungerar bra maskinellt. Service och fastigheter i Skåne har funnits sen 2005 och har fått växa i lugn och ro. – Vi är väl etablerade på marknaden och har många jobb med varierande uppdrag och i olika storlek. Vi vände oss till Göranssons Rental då de har ett stort utbud av maskiner och bra service, säger Ola.

Nytt hos oss!

Göranssons Rental AB

I november 2022 startade vi ett nytt bolag under namnet Göranssons Rental AB. Vi valde att bryta ut den redan befintliga uthyrningsdelen från Göranssons Maskiner AB för att förenkla och skapa nya möjligheter. Det nya bolaget kommer enbart hantera våra hyresmaskiner. I dagsläget har vi ett 40-tal maskiner som går på uthyr- ning. Nu kan kunder som vill hyra maskin vända sig till våra samarbetspartners och även till oss på Göranssons Rental. Med den nya satsningen är vår ambition att ge bättre service, större flexibilitet och enklare hantering för de som vill hyra maskiner. Göranssons Rental AB erbjuder välutrustade entrepre- nadmaskiner till konkurrenskraftiga priser. Fabriksnya maskiner eller maskiner med låga driftstimmar som

uppfyller ställda miljökrav. Hyrestiden kan vara allt från några dagar till flera år. Vi ger ett fast pris till kunden som på förhand vet vad maskinen kostar, inklusive för- säkring och service. Vi erbjuder också möjlighet att göra hyrköp på maskiner från oss. Ett hyrköp innebär att kunden, om så önskar, kan köpa maskinen när hyrestiden är slut. Då reduceras inköpspriset med en del av den redan inbetalda hyreskostnaden. På det sättet är kunden med och finansierar sitt köp och betalar till sig själv under hyrestiden. Vi skräddarsyr självklart maskinen med den utrustning kunden vill ha. Vårt mål är att tillgodose kundens behov oavsett vilken maskin de vill hyra. Med denna affärsmodell slipper kunden höga restskulder när hyrestiden är slut och kan välja att lämna tillbaka maski- nen eller köpa ut den till ett fördelaktigt pris. Ring oss gärna för att prata mer om hyra eller vår hyrköpslösning! Telefonnummer: 046-540 87 14. ■

goranssonsmaskiner.se | 9

Made with FlippingBook - Share PDF online