Onsdag 15. februar 2017

TRENGER DU HJELP MED

TA KONTAKT! TLF. 912 01 000

Onsdag 15. februar 2017 Nr. 7 • 16. årgang – Alf Mjøen ville ikke ha innløsning

Valpen Chica varslet brann

Foto: Torbjørn Aurvåg Foto: Ragnhild Fladsrud Foto: Torbjørn Aurvåg

Valpen Chica er ukas helt i Tunstien. Den lille tassen varslet matfar Odd William Torkehagen (bildet) om at bilen hans hadde begynt å brenne rett utenfor hus- veggen. Torkehagen mener hun- den hindret at brannen spredte seg videre til garasje og hus. Side 3 Nye toaletter på Gjøvik gård

Til sommeren vil Roger Nilsen (bildet) og Gjøvik kommune ha et helt nytt toalettanlegg klart i kjelleren i Gjøvikhallen. Foruten bedre kapasitet og tilgjengelighet også for dem i rullestol, er pla- nen at det skal være åpent for offentligheten på dagtid. Side 9 Foreslår egen matsentral

– Det å få mat som ellers hadde blitt kastet betyr veldig mye for oss. Uten faste givere kunne vi ikke servert frokost eller middag, sier Anne-Lise Nesset på Kafé Kampen. Hun synes Kjetil Weydes forslag om en felles mat- sentral i Gjøvik kan være en god idé. Side 7 Per Arne Granum har vært bussjåfør i 40 år. Med nytt ser- vicebygg for hvile og litt gods, samt bussparkering på den gamle rutebilstasjonen – er det nesten som å komme hematt. Her er det busshistorie tilbake til 1960. «Heme» igjen med rutebilen

Foto: Torbjørn Aurvåg

kapitaliseres eller innløses. – Jeg mener at testamentet er å anse som et juridisk bindende dokumentet for Gjøvik kommune, sier hun. Kommunens forvaltnings- rådgiver mener tomteeierne har en viss rett til innløs- ning, men må se nærmere på saken. Side 5

Tidligere bestyrer for Gjøvik historiske samlinger, Lissie Norland (bildet), mener det er feil av Gjøvik kommune å gi tomteeiere rett til å innløse grunnbyrdeavgiften for tomter som er utskilt fra Nedre Gjøvik gård, og viser til Alf Mjøens testamente. I testamentet fra 1954 står det at den årlige grunnavgiften er evigvarende, og aldri må

Ta vare på bilen med understells- behandling! Døgnåpnen selvvaskehall Alle typer lakkskader

Catering Selskap Minnesamvær

Ta kontakt for meny og priser

catering

Mattisrudsvingen 9, 2827 Hunndalen Tlf: 970 74 233 www.poleringskongen.no

Midten

Foto: Ragnhild Fladsrud

61131500

post@musikkfolkehogskolen.no

Made with