Onsdag 04. januar 2017

Oljetanker fjernes Spredt avløp

Nå er det tid for understellsbehandling!

Mattisrudsvingen 9, 2827 Hunndalen Tlf: 970 74 233

www.poleringskongen.no

– etablert 1928

Onsdag 4. januar 2017 Nr. 1 • 90. årgang

Hestesenteret har kjøpt hotellplasser Foto: Mina B. Sveen

Det kan bli lysere tider

Eiendomssjef Bjørn Eng (bil- det) i Østre Toten kommune har godt håp om å finne en løsning for drift av vegbelys- ning. Private har i stor grad tatt ansvaret for lys langs en del veger. Nå har Oppland fylke gjenopptatt prosessen med å se på ansvarsfordelingen. Side 5 Travelt i desember

Foto: Jon Olav Andersen

Brannvesenet i Østre Toten har hatt mange utrykninger i desember. Tidlig 1. juledag ble en enebolig i Totenvika total- skadet i brann (bildet). Politiet

har en formening om hva brannårsaken kan være.

Side 9

Foto: Mina B. Sveen

Direktør ved Norsk hestesenter på Starum, Vegard Thune (bildet), gleder seg over at hestesenteret endelig har fått kjøpe HMS-senteret på Starum. Det gamle sikkerhetssenteret har stått på ønskelista lenge, men nå lyktes det endelig å komme til enig- het om en overtakelse av hotelldelen. Dermed åpner det seg mange nye muligheter for hestesente- ret. Internatrom kan frigjøres, slik at det blir mulig å ha arrangementer som går over flere dager. De faste studentene skal få eget rom med dusj og toa- lett i HMS-senteret. Kanskje blir det også mulighe- ter for å ta i mot turister i hotelldelen når den ellers ikke benyttes. Side 3

Eldar er klar for «Hver gang vi møtes»

Engler

Øvrige julevarer ÷40% ÷20%

Eldar Vågan er en av deltakerne når «Hver gang vi møtes» kommer på TV 2 lørdag. Han forteller at han fikk nye venner under innspillingen, men at det også ble et hyggelig gjensyn med gamle kjente. Side 10

Tlf. 61 16 17 77

Foto: Vegard Breie/TV 2

2 for 1 $ %

TORKELIA – NORDBYEN Unik beliggenthet på Gjøvik

Salget starter i dag!

Etterisolering loft,100 m 2 kun kr 15.000,- Reisekostnader kommer i tillegg. Pakkepris, eks: Fyrer du for kråka?

Velkommen!

MIDT I SENTRUM

så/PPLANDå å å å så(EDMARKå å å å

GJØVIK • LENA • RAUFOSS

Tlf: 47 80 17 00 boligpartner.no

www.isoteks-miljo.no

!

"#

Made with