Onsdag 04. januar 2017

22

Onsdag 4. januar 2017 •

VI HJELPER DEG!

www.vestre-toten.kommune.no

Viktige telefonnummer: AMBULANSE 113 POLITI 112

BRANN 110

www.ostre-toten.kommune.no

ADVOKATER

BYGGENTREPRENØR

MASKINUTLEIE

RØRLEGGERMESTER

VARMEPUMPER

- % $-

&$ . / ".00.1 ( 1 2( (3003$

'/ 0

" ""

7 '

! ! &% %& ) $" & $ &

MASKINENTREPRENØR

! !& &" ""

!"#$!% &" $$

BYGGMESTER

(

) $! "$ ! 7 ) $" $ !-

$$% & -% )

6

*

AUKSJONER

! !" $- " 8 9 ! ! ! -

#

) ;:7 >+>8=< $"% -

$% - ""

! !& -" "

)

6

*

'

(

$! !$ "&

0 /

) *

$&& "% $ ) $&& &%"

*

$! && !!"

+

! ! " !"

BYGGVARER/TRELAST

(:;5< # (:<4,=( #+ /#

BANK

! ! - %"

RØRLEGGERE

*

MØBLER

0

)

+

+

" ""!

( '

* /

"" "! !

+

! ! "- -

ELEKTROINSTALLATØRER AUT.

BEGRAVELSESBYRÅ

4

! ! $ ) $! % " "!

! "# $%&'( 6 ! ! %- %"

+

)

MURMESTER

,

!- !$

! ! $ "

*

4 % ( ' ! !$ " -$ # $-" $$ & " # $-" $$ & %

)

'

+

! ! - - ) $ " $- -

$"% ) $" &$ !"

. '/ ( ' + ! ! !! -"

! !$ %"

SELSKAP

4

!- %%

0

PARAFIN/FYRINGSOLJE/AUTODIESEL

,

! ! ! "$

! !- " "

(1/2' 3 - +

! ! !% &%

4

! ! - !

SKADEDYRBEKJEMPELSE

7

$& & - &"

BILGUMMI/LANDBRUK

/

! !! ! "!

& "

4

/

#

&& $ & "

A

#+

! ! ! ""

PUKK/GRUS

! ! - !" ) $$ - !"

/ /0

Trenger du noe?

*

SNEKKER

! !- " )

* ' )

$" - & $ # % -" --

BILVERKSTED (EU-KONTROLL)

0

*

! ! $" "

FORSIKRING

REGNSKAPSKONTORER

+

$!& &! !&"

-

)

-" ""

$" $& %"" ) $$! %- %

2

+

! ! " &&

+

%" - # $!& $ "

! ! %" "" )

JERNVARE

BLIKKENSLAGER/VENTILASJON/TAK

TANNLEGER

>

! !% $ !"

.'

%

! !"" !""

+

! ! - "" 8 9 ! ! - "!

4

! ! -" -" ) $

% $%

)

6

*

5

6

/

?

! ! !- -" ! !" " "

?

7 /

% , ( '

/2

! !- " %

KJØTT/PØLSER

! !$ ! %"

RENHOLD

'

! !$ " %"

4

! ! -! !

- & $

7 '

! ! &- #

$$ "

4

& %" +

2 /

BRUK ditt lokale firma!

+

! ! % "

LIFTUTLEIE

'*

! !& - "

RENOVASJON/SEPTIKTØMMING

; /

! ! " "

! ! & &"

( '

$!! $ $""

@ 2 0 0 0 #

A

Ønsker du å ha annonse i vår telefonliste, kan du ringe annonseavdelingen på tlf. 61 16 53 61. Fax 61 16 87 59 . E-post: annonse@totens-blad.no

Made with