Onsdag 04. januar 2017

4. januar

Vinner av kryssord 21. desember ble Jens Hensvold.

Vi gratulerer!

Premie er koldtbord for to på:

Toten Gjestegård Tlf. 953 00 400

Navn: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Adresse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Postnr.: . . . . Poststed: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Løsningen sendes

Totens Blad postboks 4 2851 Lena innen tirsdag kl. 11.00. Merk konvolutten «Kryssord».

Løsning kryssord 21. des.

«Elgjakta» Bustenskjold

Av Sigurd Lybeck og Anders Bjørgaard (tegning) Men hvordan skulle han få gjemt kjøttet og få slettet ut blodsporene i snøen? - For det var sikkert som lås at det ble undersøkelser etter hvor det var blitt av elgen. De digre sporene sto jo i snøen over alle jordene og sluttet her ved Plassbakken. Det ville bli en vanskelig sak å greie, men vanskelighetene var til for å overvinnes.

Han satte seg rett ned på hoggestabben for å tenke, og snart lå planen ferdig i hausens hans. Han tok kjøttet og støkket det ned i den djupe brønnen, for i reinvatnet hans var det nok ingen som ville lete. Så kaldt som det var ville brønnen lukke seg med is allerede i natt, og da hadde kjøttet gjømt seg sjøl. En måtte være oppfinnsom her i verden.

JENS VON

Made with