Onsdag 04. januar 2017

3

• Onsdag 4. januar 2017

Hestesenteret fikk kjøpe HMS-bygget

Marte fikk kongesvar

Fjerde- og sjuendetrinnselever i hele Oppland hadde en spe- siell oppgave i høst. De skulle skrive brev til kong Harald med både ros og tips til hva han kan gjøre mer av i framti- da. Også Marte Garnås Syljeset som da gikk på Hoffsvangen skole i Østre Toten, skrev brev til kongen. Det var ikke Marte som vant konkurransen, det gjorde en elev fra Begnadalen skole i Sør-Aurdal, men Marte fikk svar av kongen likevel. Brevet hennes ble nemlig nevnt i kongens nyttårstale. I talen forteller kongen at han har fått råd om å ta vare på «tradisjo- ner fra gammelt av, så de ikke blir pakket sammen og lagt i en støvete skuff». Dette gode rådet er det Marte som har gitt. På Oppland fylkes hjemme- side heter det at det er tydelig at kongen har lest brevene han har fått, og at de inneholder gode, saklige og gjennom- tenkte perspektiver, men også personlige vinklinger med snert og omtanke for kongen vår. Det er bokbussen som har arrangert brevkonkurransen. Kirkebok til 4-åringer I løpet av årets første måned inviteres alle fireåringer som er døpt eller har foreldre som er medlemmer av Den norske kirke til utdeling av kirkebok. Utdelinga skjer i Nordlien kirke 15. januar, Kapp kirke 22. januar og Hoff kirke 29. januar. I forkant blir det også undretur i kirka for å bli kjent og øve til gudstjenesten i kirka. Har gitt ut kunstbok Karen Sidsel Solberg og man- nen Henry Johan Henriksens gjensidige inspirasjon, hennes tekster og hans malerier, har resultert i kunstboka «Tidens fylde». Her går Henriksens malerier og Solbergs poetiske tekster hånd i hånd. Boka ble lansert på Bygdestua på Hoffsvangen i desember. Solberg er ordinert prest og har blant annet tjenestgjort ved Sykehuset Innlandet, både på Reinsvoll og Gjøvik, samt som prostiprest i Toten prosti. Henry Johan Henriksens har vært kunstner med maleri som sitt hovedfelt.

Direktør ved Norsk hestesenter på Starum, Vegard Thune, gleder seg over at hestesenteret endelig har fått kjøpe HMS-senteret på Starum.

Ny ridehall har gitt mer aktivitet – som igjen krever flere overnat- tingsplasser. Nå har Norsk hestesenter kjøpt HMS-senteret på Starum, og snøballen ruller videre. Direktør Vegard Thune ser heller ikke bort fra at han kan innlosjere turister. Norsk hestesenter på Starum (NHS) har hatt et godt øye til HMS-senteret på nabotomta i lang tid. – Vi har prøvd å få kjøpe det i ti år, men prisen har vært høyere enn vi kunne forsvare med drifts- nivået vi har hatt tidligere, sier Norsk hestesenter på Starum (NHS) er allerede i gang med en oppgave senteret lenge har ønsket seg. Et nasjonalt hestere- gister er lagt til nettopp Starum etter en anbudsrunde i fjor. – Dette har vi sett et behov for lenge, men etter hestekjøttskan- dalen i 2013, gikk Mattilsynet inn for at det skulle opprettes et Mina B. Sveen mina@totens-blad.no

direktør på NHS, Vegard Thune. At hestesenteret åpnet ny ride- bane og dermed fikk økt kapa- sitet og mer aktivitet fra april i fjor har bidratt til at partene ble enige om en akseptabel pris, og rett før jul solgte Gundersen- gruppen sikkerhetssenteret til NHS. I dag er det mottaksdrift for enslige mindreårige flyktninger på sikkerhetssenteret, og overta- kelsen skjer ikke før i april. Skrikende behov – Vi har tenkt å sette i gang full drift fra dag én, sier Thune. Bygget har 30 beboerrom med dusj og toalett, og fra skolestart i høst vil studentene få en betrak- telig høyere bostandard enn tidli- gere. – Vi har 20 studenter nå, men har plass til 24. I dag har vi 24 rom på internatet her på heste- slikt register for å øke matsikker- heten. Tidligere har vi bare hatt registre innen raseklubbene, sier direktør ved NHS, Vegard Thune. NHS skriver på sine hjemme- sider at registeret og Mattilsynets initiativ kommer som følge av at EU vedtok nye regler etter skan- dalen. Disse innebærer at Norge og EØS-land skal opprette nasjo-

senteret, men studentene våre bor her minst ett år, og vi synes de fortjener eget rom med dusj og toalett, sier Thune. Det får de på HMS-senteret. Dermed blir rom- mene på internatet frigjort, slik at det endelig blir plass til å holde arrangementer som utstillinger og stevner som går over flere dager. – I 2015 hadde vi 1.900 delta- kere på kortere kurs her på heste- senteret. Vi har et skrikende behov for overnatting til kursdel- takere, sier Thune. Hestesenteret har ikke rukket å detaljplanlegge for hvordan det skal bli på HMS-senteret ennå, men Thune mener mulighetene er mange. Vurderer utleie – Vi har kjøpt hovedbygget med tomt, og her har vi for eksempel mulighet til å bruke et auditorium nale databaser for hest. NHS fikk jobben etter en anbudsrunde i fjor, og Thune tror tildelingen vil styrke NHS som øverste faglige senter for avl av hest og utdan- ning av hestepersonell i Norge. – Det betyr også at vi vil ansette noen i et halvt årsverk for å ta seg av registeret. Foreløpig leier vi inn hjelp, sier Thune.

med plass til 90, sier Thune. Bygget har også stor matsal og flere andre fellesarealer og møte- rom, og Thune forteller at om sommeren vil hestesenteret få opp mot 100 ledige overnattings- plasser. – Det er mye aktivitet her om sommeren, med kurs og stevner, men det er også perioder med ledig kapasitet. – Vurderer dere muligheten for å leie ut til turister nå som Skibladner-effekten kan gi flere tilreisende? – Vi skal primært bruke kapa- siteten til stevner, kurs og utstil- linger, men i den grad vi har ledig kapasitet er vi villig til å leie ut. Det vil jo også kunne gi en kjærkommen ekstrainntekt, sier Thune, som synes det er positivt å kunne bidra til at det blir flere overnattingsplasser i kommunen. Registeret var operativt fra nyttår, og Thune forteller at registeret gir mange nye muligheter, for nå kan mye informasjon om hver hest samles på ett sted. Det er NHS som har utviklet løsningen for registeret i samarbeid med IT- avdelingen i Norsk rikstoto. Det er også rikstoto som skal betale for registeret.

Hestesenteret får nasjonalt ansvar

Utleie av forskalings- kassetter og stillas

RØISVOLD TRECON AS

Made with