Onsdag 04. januar 2017

4

Onsdag 4. januar 2017 •

Godshuset skal få en oppgradering

Stadig flere i Oppland Folketallet i Oppland økte med 325 innbyggere i tredje kvartal. Fra 1. januar i fjor fram til nå er vi blitt 366 flere opplendinger. Tallene fra Statistisk sen- tralbyrå viser ikke overras- kende at det er byene Lillehammer og Gjøvik som øker mest og bidrar til den store befolkningsveksten siste kvartal, med henholds- vis 242 og 153 nye innbyg- gere. 10 andre kommuner har plusstall, hvor blant annet Vestre Toten kan notere en hyggelig økning på over 20 personer i årets tredje kvar- tal. – Det er gledelig at vi blir flere opplendinger. Hos oss er alle velkommen. Det kan bety at det jobbes godt med steds- og næringsutvikling, og at vi står på blokka til folk som er på flyttefot, sier Når 12 kommuner har økning, betyr det at enda flere – 14 kommuner – har nedgang. Størst er nedgangen i Østre Toten og Gausdal med henholdsvis 42 og 39 innbyggere. Hedmark har til sammenligning en befolk- ningsvekst på 264 innbyg- gere i tredje kvartal. Inngikk bankavtale Østre Toten kommune er allerede kunde i Totenbanken, og kjøper dermed tjenester som betalingsformidling, likviditetsstyring, driftskreditt, kommunikasjonsløsninger, kontanthåndtering og andre daglige banktjenester hos lokalbanken. Nytt er at også Vestre Toten kommune har inngått avtale med Toten- banken, etter en anbudskon- kurranse. Avtalen kommunene har inngått med Totenbanken varer i tre år, med opsjon på ett års forlengelse. Banken skriver i en kunngjøring at de håper på et godt og langvarig samarbeid med kommunene. fylkesordfører Even Aleksander Hagen.

Siden 1998 har ung- domsklubben på Lena vært et samlingspunkt. Snart blir Godshuset pusset opp, og ungdom- mene kan glede seg over nytt gulv og nye møbler. – Vi trives godt her, men jeg ser at det trengs litt forandring, sier Markus Åslund (14). Han er en av mange ungdom- mer på Lena som benytter seg av ungdomstilbudet på Godshuset. – Hadde det ikke vært for ung- domsklubben hadde jeg sittet inne foran dataskjermen. I steden er jeg her og koser meg med både gamle og nye venner, sier Åslund. På nyåret skal Godshuset oppgra- deres. – Vi skal legge nytt gulv i to av rommene og i tillegg blir det kjøpt inn nye møbler, forteller Tone Hornnes, kulturkonsulent ved kul- turkontoret. Det er også blitt kjøpt inn et utebordtennis-bord. – Vi ønsker å gi ungdomsklub- ben et lite løft. Flere av møblene som er der i dag er ødelagte. I til- legg er det viktig for oss at uteom- rådet blir brukt utover våren, sier Hornnes. Et samlingspunkt Oppgraderingen er finansiert av Kristine Bentestuen Ludvigsen kristine@totens-blad.no

Julius Sommerstad, Alexander Fladsrud, Andreas Dahl Sørum og Markus Åslund er glade for at det finnes et ungdomstilbud på Lena.

diverse tilskudd. – Det er viktig at vi har en ungdomsklubb. Ikke bare fordi det er forebyggende mot rus og kriminalitet, men også fordi ungdomsklubben faktisk er et samlingspunkt, sier Hans Olav Evensen. Han har hatt ansvaret for ungdomsklubben i fire år, og forteller at han gleder seg hver gang han skal på jobb. – Til tross for at det blir en del kveldsjobbing, er dette rett og slett en fantastisk arbeids- plass. Jeg ser fram til hver enes-

te dag jeg får tilbringe med disse ungdommene. Det er et koselig miljø med gode samta- ler og mye moro, forteller Evensen. Godt besøkt Ungdomsklubben er for de mellom 13 og 18 år og har åpent hver mandag og torsdag kveld. Evensen forteller at det er et populært tilbud. – Litt utpå kvelden er det ikke uvanlig at det er bortimot 50 ungdommer her. Det virker som ungdommene setter stor pris på et tilbud som ikke nød- vendigvis må være organisert idrett, sier Evensen. På ungdomsklubben får man nemlig gjøre som man selv ønsker. Enten det er bordtennis, biljard, tv-spill, disco eller bare avslapping på sofaen. Evensen får ikke rost ungdommene nok. – Det er aldri noe bråk og alle oppfører seg fint. Ungdommene er svært takk- Gusdal i et leserinnlegg. Fagorganisasjonen mener at vedlikehold og utvikling av den norske kompetansen er en grunn- leggende forutsetning for «Made in Norway». NITOs undersøkelser viser at mange ikke får muligheten til etter- og videreutdanning. Det skyldes både manglende tilbud, men også at arbeidsgiver ikke legger til rette i en presset hver- dag. Fagorganisasjonen får stadig tilbakemeldinger om at tøffere tider og økende arbeidsledighet gjør det ekstra utfordrende å prio- ritere kompetansepåfyll og at

nemlige og man blir nesten som en stor familie, sier han. Nå gleder både han og brukerne seg til at Godshuset får en opp- gradering. – Det er flott at vi blir priori- tert. Stedet trenger litt oppussing. Kanskje resulterer dette i at enda flere blir med, avslutter Evensen.

Ansvarlig for ung- domsklubben, Hans Olav Evensen, tror nytt gulv og nye møbler gir klubben et løft.

Julius Sommerstad trives på ungdomsklubben. Her er han godt i gang med å spille bord- tennis.

NITO ber NHO om å satse på kompetanse

NITO Oppland har en klar opp- fordring før NHO samles til års- konferanse i Oslo i morgen. Her vil NHOs regiondirektør for Innlandet, Åge Skinstad, samt politikere og arbeidsgivere i Oppland være med å debattere hva som skal kjennetegne en

vare, tjeneste eller idé som er «Made in Norway». – Ett av hovedbudskapene fra oss ingeniører, og som vi håper Åge Skinstad tar med seg til hovedstaden, er at satsingen på etter- og videreutdanning må skjerpes, sier lokal leder Tom

mange arbeidsgivere svikter. – Dette er sikkert ikke unikt for NITOs medlemmer, sier Gusdal. Vedlikehold og utvikling av kompetanse hos medarbeidere er en av grunnpilarene i den norske modellen, som bygger på treparts- samarbeidet mellom myndigheter, arbeidstakersiden og arbeidsgiver- ne. – Det blir en solid «trekant» hvor NHO og arbeidsgiverne har ansvaret for at deres «side» i tre- kanten forblir sterk. Dette håper vi årskonferansen vil bidra til, sier Gusdal.

Skansen og Grande

L

PO

E

åp g l (ar l E l RAMP ena 0 dnu Hi 0. u -2007 i n 0

DK

e

e leren l jK s

wiK,

2010

7=22’:) 6978%( ’-78)-2 2)8891

e ø v r gadroT . 1l r k

.

h ennA

g

r kek d ) e 0

00.51-02. . 1lk

7 ‡

s 74 onnk i kitS 2 974 m o

dist nin i s intner hof 53 ne ler le g a

‡ +HOH GŸJQHW [[[ RIXXYQ RS

f. g nir tl

.reppov l

musikkorps

Made with