140458_colorectal_blaversjon

INNHOLD

3 Leder 4 Historie: Fra 40 til over 60 prosent overlevelse 6 Fastlegen: Vil finne flere tidligere 8 Screening: Vi trenger flere skopører og økt DRG 12 Pakkeforløp: Koordinatoren skaper trygghet 14 Bildediagnostikk: – Vi må bruke optimale teknikker! 17 Kirurgi: Ønsker geriater på teamet 19 Patologi: Ser frem til neste generasjons sekvensering 24 Adjuvant medikamentell behandling 28 Medikamentell behandling – metastatisk sykdom 32 Strålebehandling: Er det nok å stråle? 36 Palliasjon: Tidligere henvisninger – bedre hverdag

Foto: Ingimage

Ser frem til neste generasjons sekvensering s. 19

– Må bruke optimale teknikker! s. 14

Ansvarlig redaktør: Bjørn Vegard Herikstad, (bjornv@amgen.com) Redaksjonskomité: Trude Ekern, Bjørn Vegard Herikstad, Tale Sevland, Eva Hofsli, Charlotte Deijenberg, Børre Thorstensen, Yngve Aarøy Journalist: Charlotte Deijenberg, Cardia Communication Konsept, design og produksjon: www.oktanoslo.no © Amgen Inc. All Rights Reserved.

NOR-P-954-0516-030951

Vi tar forbehold om eventuelle trykkfeil, eller endringer i FK-tekster etter 01.05.2016. Det redaksjonelle arbeidet ble avsluttet februar 2016.

Amgen, Postboks 1532 Vika, 0117 Oslo, Tlf. 23 30 80 00

Made with