591177354

Angaaende Indretning af Aquarier og Terrarier for Saloner og Salg af Dyr bedes man henvende sig paa Kontoret.

De Besøgendes Opmærksomhed henledes paa den zoologiske Have ved Frederiksberg Slot, der indeholder en betydelig Samling af levende Dyr.

Made with FlippingBook flipbook maker