CB Komplett Prislista - Teknisk Katalog

MÖJLIGHETERNA I ÖVERSIKT Tack vare modern belysningsteknik och systemkomponenter som är perfekt anpassade till varandra kan du med hjälp av perfekta belysningselement göra din kaminanläggning till ett vackert blickfång i ditt hem. Alla belysningssystemkomponenter kan användas separat eller, efter tycke och smak, kombinerade med varandra. Allt är perfekt anpassat och monteringssäkert, kan monteras med enbart anslutningsdon.

ÖVERSIKT

Klart

KERAMISK LJUSLIST

HÄLLBELYSNINGEN

Mura in keramiklisten

Kläm fast LED-listen

Kabelinföring

KUBUS-BELYSNINGEN

Matningsboxen

Klart

ƒ ƒ Nätdel: anslutning 230 V AC ƒ ƒ Utgång: 12 V DC max. 100 W ƒ ƒ RGB-controller: Ställ in önskad färg med hjälp av fjärrkontroll ƒ ƒ 3 x anslutningar för LED-belysning förmonterade med backspänningssäkra kontakter

NISCHBELYSNINGEN

Kläm fast LED-listen

Klistra fast clipsen

Fäst-clips

Klart

Mura in inbyg- gnadsboxen

Placera bakstyckesmodulen

Skjut in Kubus

Alla kablar är klara att ans- luta. Backspänningssäkert med kontakt och koppling.

Klart

Kablarna

ƒ ƒ Anslutningsledning i olika längder ƒ ƒ Flexibel hörnkoppling ƒ ƒ Y-kontakt för förgrening

Mura in nischlisterna

Kläm fast LED-listen

LED-BELYSNINGSSYSTEM  | CB komplett prislista 2019

65

Made with FlippingBook Learn more on our blog