Onsdag 14. november 2018

KOM TIL LENA! Topp service og gratis parkering.

Alt i lås og glass!

ØstreTotenv. 128, Gjøvik Tlf. 61 17 10 20

Lena handelsstand forening

Onsdag 14. november 2018 Nr. 41 • 91. årgang – etablert 1928 Har store utgifter på papirarbeidet

Effektiv evakuering

Foto: Ole Ludvig Rosenborg Foto: Jon Olav Andersen

Da det begynte å brenne på Kapp bo- og servicesenter handlet de ansatte og noen fri- villige raskt. Brannvesenet brukte 11 minutter på å komme seg til Kapp etter alar- men kom inn, men da var allerede 32 beboere evakuert. Brannvesenet er imponert. Side 8 Ny storskole tar form Vestre Toten ungdomsskole åpner dørene til skolestart 2019. Undervis- ningsbygget skal huse ele- ver og ansatte fra eksisterende skoler på Raufoss og Reinsvoll. Utvendig er bygget nesten ferdig, forteller pro- sjektleder Geir Storsletten i Veidekke Entreprenør AS (bil- det). Midten

Foto: Ole Ludvig Rosenborg

Østre Toten skilag (ØTS) strekker seg langt for å gi brukerne av idrettsanlegget i Karidalen enda bedre

forhold. Et splitter nytt snøanlegg til fem millioner kroner tas i bruk snart. Men det er en tung investe- ring, og i tillegg har idrettslaget brukt 120.000 kroner på konsulenttjenester i forbindelse med søknaden. ØTS-leder Magnus Aass (bildet) savner mer hjelp og velvilje fra kommunen. Han mener dessuten at idrettslagene bør få fritak fra alle kommunale avgifter. Ordfører Guri Bråthen sier dette nå tas opp som en politisk sak, og at hun mener kommunen bør hjelpe til så godt som mulig. Side 5

gir

BESTILL VÅR HUSKATALOG

AkkuratnåhosBiliaGjøvik Gode tilbudpå vinter-/sommerdekk

Snart advent

DEKORER DINE EGNE LYS

Kjempeutvalg i adventsstjerner og julebelysning!

249,-

Trieste

3-i-1

.no Tlf: 47 80 17 00 boligpartner

HUSK: BYGGEPLASSVISNING 17. NOV KL 12-13

Vi har fått nytt navn og ny logo: Vårt nye navn er Minel Sentrum Installasjon.

* )%)

! )

! & ! & )

+

!

,

-

5 nye funkisboliger med nydelig mjøsutsikt Thunvegen 30, Kapp

.

!

/ )

&

Fortsatt din elektriker.

tlf. 61 13 86 80 www.minel.no

! "#" $ %& '

()

# (

Made with FlippingBook - Online Brochure Maker