Onsdag 14. november 2018

2

Onsdag 14. november 2018 •

Bygdekvinnene med alvorlig tema

Uavhengig lokalavis for Toten-bygdene Ansvarlig redaktør: Jon Olav Andersen Daglig leder: Morten Linnerud Refleks bør bli påbudt November er mørk og gjerne tåkefylt. Langs vegene er det ofte ekstremt vanskelig å se alt foran seg. Svært mange steder i vårt distrikt hadde det vært en fordel med mer og god vegbelys- ning, men slik er det ikke alltid. Gang- og sykkelveg er også mangelvare mange plasser. Så fotgjengere som rusler langs vegene lever farlig, spesielt hvis de da også dropper å bruke refleks. Og det er det dessverre litt for mange som gjør. Heldigvis er det ikke ofte fot- gjengere blir påkjørt, men det skjer fra tid til annen. Fotgjengerne er sårbare i trafik- ken, og skadene blir fort alvorli- ge. Så det er skummelt å være fotgjenger i mørket. Vi ser imid- lertid også at det ikke er noen enkel oppgave å sitte bak rattet disse mørke høstkveldene. Bilførerne håndterer farlig red- skap. Kjører du bil og skader noen som går langs vegen, er det utvilsomt en traumatisk opp- levelse å vite at du har påført noen skade. Ansvaret er stort som bilfører, og i de fleste tilfeller vil det også være slik at førerkor- tet blir beslaglagt dersom du tref- fer en myk trafikant. Trygg Trafikk har i en årrekke ivret for innføring av et reflekspå- bud. I 2012 ble det gjennomført en undersøkelse som viser at 78 prosent av befolkningen synes det bør komme et slikt påbud. I alle år har det blitt delt ut reflek- ser av mange slag, gjerne med reklame. Problemet er bare at altfor mange av disse refleksbrik- kene eller vestene ligger hjem- me. Der gjør de liten nytte. I enkelte andre land har det blitt innført påbud om bruk av refleks. Eksempelvis har refleksbruken i Finland økt betydelig etter at det kom et slikt påbud. Forskning viser at bruk av refleks reduserer sjansen for å bli påkjørt med 85 prosent. Egentlig burde det være et opp- lagt valg å bruke refleks, men for mange dropper det likevel. Innføring av påbud er en veg å gå. Problemet med dette, som med en del andre påbud, er håndhevingen. Et påbud som ikke følges opp i tilstrekkelig grad blir ikke respektert. Likevel er det på tide å innføre et påbud, av hensyn til alle som ferdes i trafikken, ikke bare fot- gjengerne.

Vestre Toten Bygde- kvinnelag er utvilsomt mest kjent for mat og mattradisjoner. Nå går damene nye veger og inviterer til åpnet møte om selvmordsforebyg- ging tirsdag 20. novem- ber. Temakvelden, som finner sted i foajeen på Fyrverkeriet kulturhus på Raufoss, er et samarbeid mellom bygdekvinnelaget og Leve Oppland. Sistnevnte for- ening har i mange år gitt hjelp til etterlatte og berørte ved selv- mord. De siste årene har de også hatt fokus på selvmordsforebyg- ging. Det var bygdekvinnelaget som tok initiativ til temakvelden. Ideen ble til under et møte med Dagfinn Folleraas, sogne- prest i Ås menighet. Han har job- bet med selvmordsforebygging i mange år. Deretter tok leder Anne Marie Amlien kontakt med Leve Oppland. – Bygdekvinnelaget er mer enn mat og mattradisjoner. Vi bryr oss om folk. Det står også nedfelt i bygdekvinnelagets etis- ke kjøreregler. Men det er første gang vi arrangerer et møte om et så viktig tema, sier Amlien til Totens Blad. 500-600 selvmord Nevnte Folleraas skal holde fore- drag under temakvelden i kultur- huset på Raufoss. Det samme gjelder den nye psykologen i Ole Ludvig Rosenborg ole@totens-blad.no

Vestre Toten bygdekvinnelag og Leve Oppland inviterer til temakveld om selvmordsforebygging i kul- turhuset på Raufoss tirsdag 20. november. Fra venstre: Anne Marie Amlien (leder i bygdekvinnelaget) , Borghild Børthus (sekretær i bygdekvinnelaget) og Jorunn Midtskogen (sekretær i Leve Oppland).

Vestre Toten, Adriana Decu. Hun vil blant annet komme inn på hva kommunen gjør når det gjelder selvmordsforebygging. Og det er ingen tvil om temaet er viktig. Hvert år blir det regis- trert 500-600 selvmord i Norge. – Menn opp til 44 år topper statistikken, forteller Jorunn Midtskogen, sekretær i Leve ken på Stenberg, sier Inger Christine Årstad ved Mjøsmuseet. Skulle du ha noe å bidra med, er det ikke slik at bilder eller annet må etterlates på Stenberg. Museets folk har scanner med for å ta unna fortløpende, og det kan også bli gjort opptak av historier som folk har å fortelle. Den siste Stenbergfesten ble arrangert i 1978, men var en tradisjon i mange tiår før dette. Første festen skal ha blitt holdt i 1931. – Jeg har noen minner derfra selv, forteller Årstad, og viser fram et album hun har tatt med. Her er det avbildet tre småjenter som synger på Stenbergfesten. Den ene av dem er ingen ringere enn en ung utgave av Mjøsmuseets repre- sentant. Kanskje har du noe lignende i en skuff hjemme?

Oppland. Hun legger til at årsakene til selvmord er sammensatte, men at livskriser, livsoverganger og sam- livsbrudd er risikofaktorer. Hun mener forebyggende arbeid og åpenhet er svært viktig. Må bry oss Sekretær Borghild Børthus i byg- dekvinnelaget mener vi må bli flinkere til å bry oss om hveran- dre. – Veldig mange sliter med ensomhet. Det er nok baksiden Dødsfall Meldte dødsfall ved Gjøvik tingrett: Borghild Eng, Vestre Toten, født 1930, døde 29. oktober. Sigrunn Kristine Furuseth, Vestre Toten, født 1926, døde 29. oktober. Gunnar Pinslund, Vestre Toten, født 1932, døde 23. oktober. Erling Hoel, Østre Toten, født 1934, døde 31. oktober. Tom Erik Larsen, Østre Toten, født 1958, døde 30. oktober. Inger Bergljot Røisli, Østre Toten, født 1930, døde 27. oktober.

av at vi har det så godt økono- misk her i landet. Materielle ver- dier har på mange måter blitt det viktigste. Men det gjelder å bry seg om og ikke med, sier hun. Tirsdagens møte på Raufoss er åpent for alle, og det er gratis inngang. Visesanger Anne Marte Kløvrud Pettersbakken står for underholdningen. Vår kjære Knut Grønvold født 20. september 1965 sovnet stille inn 6. november 2018. Vibeke og Agnes Ingeborg og Vemund Kirsten (mor) Søsken og øvrig familie. Begraves ved Feiring kirke torsdag 22. november kl. 13.00. Høytideligheten avsluttes ved graven. Vennligst ingen kondo- lanser ved graven. I stedet for blomster ønskes en gave til hjernekreftforskning ved Oslo Universitetssykehus Rikshospitalet. Gaven kan gis i kirken eller på kontonr. 8601.72.95928, mrk med Vik-Mo glioblastomforskning.

Skal mimre om Stenbergfestene

Totens Blad retter seg etter regler for god presseskikk slik disse er nedfelt i Vær Varsom-plakaten.

I kveld er det duket for en Stenbergkveld i god, gammel Totentreff-stil. I dag er temaet de berømte Stenbergfestene. – Vi vil gjerne ha alt av histori- er, bilder og annet materiell som er knyttet opp mot disse festene som i tidligere tider ble arrangert i par- Inger Christine Årstad ved Mjøs- museet håper mange kommer til Stenberg for å mimre litt om fes- tene der. (Foto: Ole Ludvig Rosenborg).

Den som mener seg rammet av urettmessig avisomtale oppfor- dres til å ta kontakt med redak- sjonen. Det er også anledning til å reise klage for Pressens Faglige Utvalg, Boks 46, Sentrum, 0101 Oslo,

Tlf. 22 40 50 40 pfu@presse.no

Made with FlippingBook - Online Brochure Maker