Onsdag 14. november 2018

14. november

Vinner av kryssord 7. november ble Turid Trettenes fra Raufoss. Vi gratulerer!

Premie er koldtbord for to på:

Toten Gjestegård Tlf. 953 00 400

Navn: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Adresse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Postnr.: . . . . Poststed: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Løsningen sendes

Totens Blad postboks 4 2851 Lena innen tirsdag kl. 11.00. Merk konvolutten «Kryssord».

Løsning kryssord 7. november

«Tittel» Bustenskjold

Av Sigurd Lybeck og Anders Bjørgaard (tegning)

JENS VON

Gampen hengte med hodet og så virkelig ut som han skammet seg litt, men alle og enhver måtte forstå at det var for seint nå. Myrenggubben hoppet opp på slåmaskina igjen og kjørte videre i fullt sinne. Han hadde opplevd mye rart i sin tid, men dette var jadden det rareste. Det var nesten utrulig hvis en ikke kunne se det med sine egne øyne.

Men slikt hendte nok rett som det var i denne nye tida. Det var ikke lenge sia han hadde sett i bladene at en karmann var blitt forvandlet til kvinnfolk borte i Tyskland etsteds. Det måtte være disse atomene som gjorde det. En kunne snart ikke være sikker på seg sjølv heller. — Håkke en var det ene eller andre. Godt at en snart var for gammal!

Made with FlippingBook - Online Brochure Maker