חגיגה בלבן בחבל מודיעין

03-12 במאי 5102 ג׳ - יב’ סיוון תשע”ה עמותת תיירות חבל מודיעין מזמינה את כל המשפחה לבלות בימי שבועות במרחב הכפרי של יערות בן שמן

www.thm.org.il פרטים וכרטיסים בהנחה באתר: עדכונים בפייסבוק ‘תיירות חבל מודיעין’ / 9998279-30 מ ו מל ץ להתעד כ ן באתר על ק י ו ם הפע י ל ו ת ן י ע י ד ו מ ל ב ח ב ת ו ר י י ת ה ל ש ם י ר ו פ י ס ה ו ם י נ פ ה ת א ם י ל ג מ

Made with