292638418 efter elena

Fortegnelse over samtlige Grosserere i KjObenhavn,

,

saaledes som disse befandtes

ved Aarets Udgang 1866,

ordnede efter Alfabetet, med vedfOiet Aarstal naar de have erholdt Borgerskab Pag. 4 og efter Borgerbrevenes Aarstal Pag. 28, samt Fortegnelse over Mæglerne dg Vexellererne.

Udgivet

v\

af

N. Jørgensen, Bud ved GrosJerer-Societetets Comitee, Longangstræde 20.

H joben liavn . S. L. Mullers Bogtrykkeri, st. Helliggeiststræde 32,

Made with