Onsdag 3. mai 2017

Trenger du elektriker?

Gjøviks eldste elektroinstallatør www.sentrum-installasjon.no Tlf. 61 13 86 80

Onsdag 3. mai 2017 Nr. 18 • 90. årgang – etablert 1928 Tusenvis strømmet til Skreia-området

Flytter til Sagatunet

Foto: Karsten Nyborg Foto: Thea Romsås

Hjemmesykepleien i Vestre Toten er i dag lokalisert både på Bøverbru og på Raufoss, men mot slutten av året kan hele enheten flytte inn på Sagatunet på Raufoss. Omsorgssjef Trine Kløvrud (bildet) og Ole Anders Hoff i kommunens eiendomsavdeling tror det blir en god løsning. Side 8

Skal du telle eller måle hvor mange som kom til Skreia-området 1. mai, er det nærmest en umulig oppgave. Likevel, Kai Vidar Lundstad (det lille bildet) solgte 570 liter is på Bilittkiosken. På Skreia stasjon gikk det med ca 120 liter vaffelrøre. Begge deler er ny, solid rekord. Ingen er i tvil om at Skreia opplevde

Håndball i medvind

tidenes opp- møte 1. mai, med tusen- vis av besø- kende og flere kilome- ter kø.

Ingrid Hjell (bildet) er ny leder i håndballgruppa i Skreia idrettslag. Hun har all grunn til å være fornøyd med tingenes tilstand, for Skreia har markert seg som ledende innen hånd- ballen på Toten. Side 11

Side 4-5

Foto: Jon Olav Andersen

Torsdag - Lørdag

Catering Selskap 61131500

TOMTER SØKES!

Å R D Å F N U

!

" # $"" %&'

Ta kontakt på tlf. 47 80 17 00

L I G S T R I M E D E

R E T F A P T E

K J Ø P E Å R D U P Å T !

catering

KJØP NÅ!

boligpartner.no

GJØVIK - RAUFOSS - LENA

*+,- ." / .

')

! "

!

# $%! & ! '(

! % )

«en del av noe stort » Vår forretning er kjent for god service og hyggelig betjening!

L A M P E A V D E L I N G E N G J Ø V I K E L E K T R I S K E Hunnsvn. 3, Gjøvik • Tlf 61 13 49 40

Følg oss på Facebook!

Made with