קשר עין - גליון 234 - דצמבר 2013

w w w . i g m . o r g . i l

תל אביב יפו Tel-Aviv-Yafo P.P. - שולם 2438

במקרה של אי מסירה יש להחזיר לארגון המורים בבתי הספר העל יסודיים, דרך מנחם בגין 32 ת"א 48166

י ר ח ו ן א ר ג ו ן ה מ ו ר י ם

למורים שלנו מדור פנאי ותרבות עמ' 04

ביה"ס ע"ש דנציגר - קריית שמונה עמ' 22 מי מאחורי השם

מתנת חג שמח לחדרי המורים חבילת שי מתוקה מתנת ארגון המורים

בית הספר הרב תחומי למדעים ולאמנויות - חדרה זרקור עמ' 02

מארז 3 סופגניות מתנה ברשת רולדין * לפרטים נוספים באתר ארגון המורים

כ ס ל ו - ט ב ת תשע " ד ד צ מ ב ר 3 1 02

ג י ל י ו ן 234

Made with