Flemovo Zeewolde

Flemovo 2013/2014 Zeewolde

Samenvatting

59% 83% 10% 10% 79%

A lgemene kenmerken In Zeewolde hebben in het afgelopen schooljaar (2013/2014) 237 jongeren uit klas 2 en klas 4 een digitale vragenlijst ingevuld. Deze vragenlijst, de Flemovo, is gebaseerd op de bestaande landelijke jongeren enquête, de Emovo (Elektronische Monitoring en Voorlichting). Bijna driekwart van de jongeren zit in klas 2 (72%). In Zeewolde gaan leerlingen van Havo en VWO vanaf klas 4 naar Harderwijk. Deze leerlingen zijn dus niet meegenomen in dit onderzoek. De gemiddelde leeftijd van de respondenten is 14,0 jaar. Bijna de helft is jongen, iets meer dan de helft meisje. Bijna alle jongeren zijn autochtoon (98%). 15% 5% 38% 5% 10%

Acht op de tien jongeren wonen bij vader en moeder thuis en 6% woont bij vader of moeder met partner. Daarnaast woont 6% in een éénoudergezin en woont 5% evenveel bij vader als bij moeder (co-ouders).

Made with