Jägaren 2022

Säker och effektiv jakt i totalt mörker.

Termiska sikten, även kallade värmesikten, har varit tillåtna några år och allt fler jägare väljer att investera i dessa sikten för att kunna bedriva jakt även efter mörkrets inbrott. Men precis som med så mycket annat så vimlar det av tekniska lösningar och funktioner att ha koll på i valet av värmesikte. Vi reder ut begreppen och guidar dig rätt i teknikdjungeln.

finns vilt visar det sig direkt på skärmen när du sveper av området. Även om viltet skulle befinna sig bakom tät vegetation långt bort, något ett digitalt sikte ofta inte uppfattar. FYRA VIKTIGA FAKTORER Vad ska man då tänka på när man väljer kikarsikte? George Dobre, specialist på termiska sikten, lyfter fram de fyra viktigaste faktorerna: värmesensorns upplösning, bildskärmens kvalitet, sensorns temperaturvärde och storleken på frontlinsen. George är noga med att poängtera vikten av att ha bra värden på ALLA dessa faktorer. UPPLÖSNING PÅ VÄRMESENSORN För det första: ju högre upplösning, desto klarare och bättre bild får du. Du kan dessutom se längre och uppfatta mindre detaljer. De vanligaste upplösningarna är 320×240, 384×288 och 640×480. – Upplösningar under 320×240, såsom 160×120, ska man helst undvika. Om du använder ett sikte med en sådan låg upplösning kan du i princip skjuta på ett rådjur och tro att det är en gris. Räckvidden är också bedrövlig. Du ser knappt mer än 100 meter bort. Med 640x480 däremot, kan du se hårstråna på en gris på 150 meters håll. KOLLA NÄRMARE PÅ SKÄRMEN Vilken digital skärm som siktet har är nästa viktiga detalj som avgör hur pass korrekta och skarpa värmebilder du kommer att kunna se. Det finns i huvudsak tre nivåer: LCOS-skärmar, OLED-skärmar och skärmar med HD-AMOLED. – LCOS och OLED ger en bildkvalitet som påminner om en gammal LED-TV medan HD-Amoled motsvarar dagens – Om du kompromissar med någon av dem så kan det försämra kvaliteten på siktet rejält.

Termiska sikten har i många år används inom militären runt om i världen. ”Nattsikten” för civilt bruk har dock kommit först på senare år. Det finns handhållna termiska sikten, men det mest vanliga i jaktsammanhang är sikten som monteras som ett extra kikarsikte på vapnet. BARA FÖR VILDSVINSJAKT Den 15 maj 2019 trädde en lagändring i jaktförordningen i kraft, vilket gör det tillåtet att använda elektroniska bildförstärkare, elektronisk bildomvandlare, värmekameror eller rörlig belysning som komplement till jaktvapnet vid jakt på vildsvin. Syftet är att begränsa vildsvinens invasion i Sverige och motverka de skador grisarna orsakar inom jord- och skogsbruk. Mörkersiktena får bara användas vid jakt efter vildsvin i öppen terräng eller vid åtelplatser. Det enda undantaget är vid eftersök på skadat vilt. DIGITALA SIKTEN VS. TERMISKA SIKTEN Många är bekanta med digitala sikten som har bild- förstärkning och IR-ljus. Dessa sikten förstärker det befintliga ljuset och IR-lampan fungerar som en ficklampa om det är för mörkt. Resultatet blir naturligt återgivna bilder där även träd och buskar mellan dig och viltet framträder tydligt. Vad är då skillnaden mellan digitala sikten och termiska sikten? Faktiskt en hel del. Ett termiskt sikte registrerar allt som alstrar värme – även när det är kolsvart – och återger det på en display. Inte bara djur utan all tänkbar växtlighet syns. Du kan också upptäcka blod och andra ”varma spår”, vilket är värdefullt vid eftersök. Och du kan uppfatta vilt på riktigt långt håll. De allra billigaste modellerna registrerar djur som är 600– 700 meter bort medan siktena i toppskiktet når uppemot 1 800 (!) meter. Att jämföra med ett digitalt sikte som vanligtvis når 200–300 meter. Det termiska siktet ger dig också en snabb överblick över ett stort område. Om det

Made with FlippingBook - professional solution for displaying marketing and sales documents online