Jägaren 2022

Mörkeroptik 107

❱❱❱❱ LEICA CALONOX SIGHT CALONOX SIGHT (UTAN ADAPTER) Leica Calonox "Sight" är opti- merad för användning tillsammans med ett konventionellt kikar- sikte och är därför utrustad med 1x förstoring. Adaptrar för monte- ring på kikarsikte finns för alla vanliga linsstorlekar. Exkl. adapter. 41.995:– 1.789:–/MÅN I 24 MÅN

❱❱❱❱ LEICA CALONOX VIEW CALONOX VIEW (UTAN ADAPTER) Den 2,5× optiska grundförstoringen ger ett stort synfält och är därför idealisk för observationer i omedel- bar närhet. Med digital zoom upp till 10× försto- ring i kombination med den enastående LCOS- skärmen med 1280×960 pixlar och Leicas egen bildbehandling förblir inga detaljer dolda även på långa avstånd. 47.295:– 2.010:–/MÅN I 24 MÅN

Made with FlippingBook - professional solution for displaying marketing and sales documents online