Jägaren 2022

Åteljakt & lockjakt 133

NORDIK CRYING BIRD Rävlockpipa med särskilt attraktiva fågelläten för yngre rävar. 299:–

NORDIK BARRBORN BASIC KRÅKA Nordikpredator och Roger Barrborns serie på två lockpipor; Nordik Barrborn Basic Crow och Nordik Barrborn Pro Crow. 249:–

NORDIK KRÅKPIPA Med Nordik Crow gör du kråkläten med lång räckvidd och hörbarhet. Med träning kan t ex irritation eller kontaktläten skapas. 299:–

NORDIK BARRBORN PRO KRÅKA En av två lockpipor för kråkfåglar i serien ”Nordik Barrborn”. 249:–

NORDIK ROE En unik lock- pipa för råbock. Nordik Roe har alla läten som behövs för en lyckad bock- jakt i brunsten. 299:–

NORDIK PLAIN PAIN Med denna pipa kan du ha hän- derna fria för snabba jaktsitua- tioner. Kan framkalla i stort sett alla generella ångestläten för effektiv lockjakt på rovdjur. 159:– NORDIK FOX HEAT En lättblåst lockpipa speciellt framtagen för rävens brunst- period. 199:– NORDIC AGONY Lättblåst pipa med naturtrogna ångestläten som attraherar kråkfågeln kaja, räv och andra rovdjur. Stängt membran. 299:–

NORDIK PRO ROE Klövviltpipa särskilt framta- gen för effektiv jakt på råbock, men går även att använda för råget och predatorer som jagar rådjur. Lockpipan är förstämd för alla de läten som du behöver för en lyckad jakt. 299:–

NORDIK ÄLG Älgkons lockläten gör du bäst själv utan lockpipa. Nordik Moose hjälper dig att få ut ljudet på längre avstånd. 239:–

NORDIK PREDATOR PRE TUNED Nordik Predator Pre Tuned har förinställda lägen för kaninskrik, harskrik och klövvilt ång- est. 299:– NORDIK PREDATOR MINI Med den lilla Nordik Mini gör du varierade liv- fulla ljud som kan vara svåra att göra med än större lockpipor. 199:–

NORDIK MOUSE Lockpipa för räv och andra rovdjur som har mus/sork som basföda. 149:–

I våra butiker finns ett brett utbud av naturtrogna bulvaner från kända varumärken för all lockjakt. ❱❱❱❱ NATURTROGNA BULVANER

MOJO FUZZY CRITTER Rävlock bulvan 799:– MOJO SUPER CRITTER Rävlock bulvan 1.095:–

NORDIK HALSREM Nordik Lanyard med plats för tre lockpipor. 49:–

Made with FlippingBook - professional solution for displaying marketing and sales documents online