Jägaren 2022

Kulvapen 21

❱❱❱❱ Passar både höger och vänsterskyttar ❱❱❱❱ Integrerad skena för fäste på pipan ❱❱❱❱ Justerbart trycke ❱❱❱❱ Justerbar bakkappa

❱❱❱❱ 5-skotts magasin ❱❱❱❱ Fabriksgängad M14

❱❱❱❱ Straight Pull ❱❱❱❱ Pipbytessyste ❱❱❱❱ 3-lägessäkring

SNABBT TILL SKOTT Vapnets straight pull-mekanism innebär att slutstyckshandtaget dras rakt bakåt vid omladdning och att du mycket fort kan repe- tera in en ny patron.

❱❱❱❱ "ETT VÄLDIGT KOMPLETT OCH TREVLIGT VAPEN" ENLIGT RASMUS LILJEBLAD, JAKTPULS. SKANNA QR-KODEN FÖR ATT SE NÄR HAN GÅR IGENOM BRX1.

Made with FlippingBook - professional solution for displaying marketing and sales documents online