Jägaren 2022

LICENSKRAV FÖRSVINNER!

En effektiv ljuddämpare skonar inte bara din och hundens hörsel. Den bidrar även till bekvämare skytte och ökad precision. Läs nedan varför du bör investera i en bra ljuddämpare. Nu blir det dessutom enklare att skaffa ljuddämpare. Den 2 juli försvinner licenskravet (vilket tidigare inneburit långa handläggningstider hos Polisen). I stället räcker det med att du har licens för det vapen som ljuddämparen passar till. Vad sägs om lägreljud och högre träffsäkerhet?

6 FÖRDELAR MED LJUDDÄMPARE

❱❱❱❱ FÖRBÄTTRAD PRECISION Dämparens vikt minskar pipans vibrationer, vilket leder till ökad precision med tätare träffgrupper. ❱❱❱❱ HÖGRE KULHASTIGHET Den pådrivande gasen inne i dämparen gör att kulan får en hastighetsökning på 5–10 m/s. ❱❱❱❱ ÖKAD STABILITET Dämparens vikt ger dig ett stabilare, säkrare vapen vid skytte på både stillasittande och rörliga mål.

❱❱❱❱ SÄNKT LJUDNIVÅ Ljudet kvävs effektivt genom att gastrycket sänks när kulan skjuts iväg och att gasen sedan långsamt leds ut under en längre tid. ❱❱❱❱ MINSKAD MYNNINGSFLAMMA Krutet förbränns och släcks helt eller delvis inuti dämparen. Du undviker att bli bländad och behåller fokus på målet. ❱❱❱❱ MINSKAD REKYL När gaserna bromsas upp i dämparen reduceras rekylen markant och skonar din axel.

Made with FlippingBook - professional solution for displaying marketing and sales documents online