Jägaren 2022

Kulammunition 69

Sako Super

HAMMERHEAD

❱❱❱❱ KONTROLLERAD EXPANSION

SAKO SUPER HAMMERHEAD En tjock och stark mantel som inte fragmenteras och garanterar kontrollerad expansion. Konstruktionen med en kärna bondad till manteln ger hög restvikt och djup penetration. Kulan har tack vare sin torpedform bra ballistiska värden som ger flack kulbana. Kulan är utvecklad och testad på Sakos ballistiska laboratorier

Bondade kulor med tjockare mantel

Används i huvudsak till medelstora till stora vilt.

SHORT – MEDIUM RANGE

Sako HAMMERHEAD

❱❱❱❱ KONTROLLERAD EXPANSION

SAKO HAMMERHEAD är en tung blyspetskula framtagen för grövre kalibrar. Konstruktionen är speciellt anpassad för älg och annat grövre vilt. Kärnan är bondad till manteln vilket gör att kulan håller ihop även om den träffar hårda ben. Kontrollerad och stor expansion av kulan ger snabbt resultat i viltet.

Används i huvudsak till medelstora till stora vilt.

Bondade kulor med tjockare mantel.Optimerad stopp- kraft och penetration ger effektivare chock-effekt

SHORT – MEDIUM RANGE

Kontakta butik för priser

Made with FlippingBook - professional solution for displaying marketing and sales documents online