591983113

KØBtNHAVNb r A dhusbibuotbk

, 3

Programmet er udarbejdet af et udvalg bestående af repræsentanter for Københavns kommune og Danske Arkitekters Landsforbund. Ved udarbejdelsen har særlig medvirket arkitekt M A A Ib Borring. Kortbilagene er optegnet af Stadsarkitektens- og Stadsingeniørens direktorat. Luftfotos er optaget af Torkild Balslev og af Geodætisk Institut (lodfoto). Øvrige fotos er optaget af Søren Eisenhardt & Jesper Tvede. Programmet er tilrettelagt afNiels Wamberg i samarbejde med Bent Røgind og trykt hos visoprint as.

Made with FlippingBook - professional solution for displaying marketing and sales documents online