Onsdag 14. oktober 2015

Nå er det tid for understellsbehandling!

Rydder Laster på Kjører bort 800 41150 BEDRIFT OG PRIVAT

Mattisrudsvingen 9, 2827 Hunndalen Tlf: 970 74 233

www.poleringskongen.no

– etablert 1928

Onsdag 14. oktober 2015 Nr. 37 • 88. årgang

Denne skal verden rundt – fra Kolbu Foto: Mina B. Sveen

Ordfører i innspurten

Hans Seierstad er på veg ut av ordførerkontoret. Derfor har han heller valgt å bruke de siste arbeidsdagene på arbeidsplasser som trenger en ekstra håndsrek- ning. I går var han omsorgsar- beider på Fjellvoll bo- og ser- vicesenter, på bildet med Arvid Dysthe og Anne Marit Åslund. Side 7 Ungdomshus trapper opp

Foto: Thea Romsås

Ungdomshuset på Raufoss har byttet navn, blitt pusset opp og har mange aktiviteter å tilby ungdommene i kommunen. Kathrine Lilleby (bildet) er kjempefornøyd, men ønsker at enda flere ungdommer tar turen til huset. Et dårlig rykte skal bort. Side 4

Foto: Mina B.Sveen

produksjon, samtidig som de bidrar til å bygge ei Colin Archer-skøyte som skal seile jorda rundt i resten av sine dager. Nå er det ikke lenge igjen til skuta skal sjøsettes. Midten

På en gard i Fargo i Kolbu har minst 300 frivilige jobbet på et helt unikt båtprosjekt i fem år, og det uten at omgivelsene har merket noe særlig til det. Hos Jonny Birkelund (bildet) får reiselystne unge mennesker fra hele verden lære om økologisk mat-

Opphørssalg

Nå er utvalget på topp! Høstens klær er på plass

fra torsdag

Lena 477 60 287

Storgata 23 - Gjøvik sentrum www.cinderella.no Tlf. 61 17 56 66

MALIA Gjøvik Fargehandel Øvre Torvgate 7 - GJØVIK Tlf: 61 17 58 01

I N T E R F L O R A

Flotte togrenede orkideer! 10 roser 79,- 30 stk kr 199,- kr

! "#$

Kr 3198,-

«en del av noe stort »

Hunnsvn. 3, Gjøvik • Tlf 61 13 49 40 L A M P E A V D E L I N G E N G J Ø V I K E L E K T R I S K E

Gjøvik, Raufoss, Dokka, Brandbu

Urmaker Storgt. 11 • 2815 Gjøvik • Tlf. 61 17 12 71

Made with