Onsdag 14. oktober 2015

2

Onsdag 14. oktober 2015 •

Totningene tar over i Aller Media

Uavhengig lokalavis for Toten-bygdene Ansvarlig redaktør: Jon Olav Andersen Daglig leder: Morten Linnerud

12 år med Seierstad Nå har Hans Seierstad ryddet ord- førerkontoret. Hans etterfølger Guri Bråthen fra Arbeiderpartiet er på tur inn. 12 år har Senterparti- ordføreren sittet der. Hvor mye har det ikke skjedd i Østre Toten siden Seierstad satte seg i stolen? Mange tunge politis- ke beslutninger er tatt. Tidene er blitt tøffere, overføringene færre og skatteinngangen har sviktet. Det har vært nødvendig å foreta mange kutt. Blant annet i skole- strukturen. Når ordførerklubba gis videre, er det også et kjempeløft på trappene. Kommunen trenger et nytt omsorgssenter. Diskusjonene er tatt. Pengene er det foreløpig ikke så lett å finne. Hans Seierstad har stått for sin politikk. Vi skal ikke snakke om politikk i dag. Vi skal snakke om en mann som har tatt ordførerjob- ben på alvor. Han har stukket hodet fram, vært synlig og i dialog med innbyggerne. Selvsagt har det sin pris å være synlig. La seg tatovere for en god sak. Vi har hørt vitsene om at folk ville klage på at avisa glemte å sette inn et bilde av ordføreren denne uka. Lokalavisa tar klagene på alvor, også for de kommende fire årene. Nå er det opp til etterfølgeren å være like tydelig og til stede. Vi ønsker lykke til, både til han som går og hun som kommer. Endelig tilbake Det er bare å ta av seg supporter- hatten, bukke dypt og gratulere. Endelig er Raufoss tilbake i topp- fotballen. Fra neste år er det før- stedivisjon som gjelder. Det har vært en flott sesong, og det er ingen tvil om at opprykket er vel fortjent. Før det kom så langt, har det vært mange utfordrende år på Raufoss, det har liksom ikke helt villet ordne seg. Omsider snudde det. I tillegg registrerer vi at også damelaget og juniorlaget har hatt en veldig fin sesong. I forkant av nye kamper skal det også til mye dugnad på anlegget, og ikke minst penger. Det regner vi med ordner seg, mange velvillige hjelpere og sponsorer har stilt opp før også. Nå blir utfordringen for neste sesong å vise overfor fotball-Norge at det ikke er tilfeldigheter som gjør at Raufoss er tilbake. Det tror vi gutta gjerne gjør.

Det er to totninger som tar over ansvaret nå som Aller Media samler magasinene sine i to divisjoner; en for menn og en for kvinner. – Ja, nå blir det Toten-kjør her, kvitrer Espen Stensrud fra Raufoss. I to år har han ledet en motor- redaksjon som har jobbet med å produsere Autofil og Gatebil, i tillegg til motorsatsningen i Dagbladet og Dinside.no. Nå får han i tillegg ansvaret for Båt- magasinet og Jeger, og blir med det Aller Medias nye «herre- general». På riktig hylle – Det blir ikke noe mindre å gjøre. Men jeg føler jeg har hav- net på riktig hylle. Jeg syns det er fryktelig artig med motor. Noen jeger er jeg ikke, men jeg har i hvert fall vært konkurranseskyt- ter før i tida, ler Stensrud, som har vært i Aller Media i tolv år. Hans kvinnelige motstykke i divisjonen for kvinnemagasinene er tilfeldigvis også fra Toten. Thea Romsås thea@totens-blad.no

Nå er det to totninger som skal styre alle magasinene til Aller Media: Espen Stensrud fra Raufoss og Ingrid Skogrand fra Reinsvoll. (Arkivfotos).

Reinsvollingen Ingrid Skogrand har steget i gradene hos Aller siden hun begynte som frilanser for omtrent ti år siden, og nå blir hun redaktør for KK, Henne, ToppGirl, Allers, kryssordporte- føljen og spesialutgavene. – Det er jo ganske artig at vi begge er fra Toten. Vi kjenner hverandre godt, og er faktisk nes- ten naboer her i Oslo også, sier Stensrud. Skogrand har ikke vært til- gjengelig for kommentar. Lurt å satse Det har vært tøffe tak i medie- bransjen de siste årene, og rau-

fossingen tror Aller gjør lurt i å satse videre på temajournalistik- ken. – Folk leser gjerne om sine egne interesser, og nisjeproduk-

tene holder stand. Vi jobber selv- følgelig med å modernisere både trykte og digitale medier, men dette tror jeg blir veldig bra, sier Stensrud.

Jubileumskonsert i Kolbu

Førstkommende fredag blir det jubileumskonsert i Kolbu kirke. Det er ikke kirken, men orgelet som fyller år i år. Orgelet blir 10 år, og står naturligvis i sentrum fredag. Barnekoret har øvd hele høsten, og blir akkompagnert med både orgel, piano og bass. Komponist og konsertorganist Bjørn Andor Drage skal spille,

Dødsfall Meldte dødsfall ved Gjøvik tingrett: Kristian Lundbekk, Østre Toten, født 1921, døde 29. september. Gunvor Synnøve Madsbakken, Østre Toten, født 1923, døde 1. oktober. Gudrun Aaslund, Østre Toten, født 1922, døde 5. oktober. spiller fiolin, Ingrid Haug tar med fløyta si, og Anne Karin Gresbakken sitter ved orgelet. Det blir også lyd fra messing- kvartetten. Barnekoret skal for øvrig også synge på høsttakke- festen i Kolbu kirke søndag. og Arne Henry Skullerud er på plass bak slagverket. Videre skal Liv Astrid Dahl synge, Guro Mo

Totens Blad retter seg etter regler for god presseskikk slik disse er nedfelt i Vær Varsom-plakaten.

– Støtt TV-aksjonen også, sier Kvam Det er nå vi må klare å ha to gode tanker i hodet samtidig, sier fyl- kesmann Christl Kvam. – Vi må ta inn over oss flykt- krise som rammer hele vår jord på lang sikt. Årets TV-aksjon 18. oktober er til inntekt for Flyktningsituasjonen har vist hvor- dan frivillighet og hjertevarme nærmest over natta har bidratt i en akutt situasjon, sier Kvam.

Den som mener seg rammet av urettmessig avisomtale oppfor- dres til å ta kontakt med redak- sjonen. Det er også anledning til å reise klage for Pressens Faglige Utvalg, Boks 46, Sentrum, 0101 Oslo,

Regnskogfondet. Deres arbeid er viktig for verdens klima, det biolo- giske mangfoldet og for mennes- kene som avhenger av regnskogen for å leve, sier hun. – Vi må ta oss råd og tid til å hjelpe flyktninger - og til å støtte helhjertet opp om TV-aksjonen.

ningsituasjonen - både det forfer- delig som skjer der den oppstår og den medmenneskeligheten og samfunnsengasjementet som trengs for å møte de flyktningene og asylsøkerne som kommer hit. Samtidig må vi ikke glemme en

I år skal aksjonen bidra til å bevare noen av verdens største regnskogsområder i Peru, Brasil, DR Kongo og på øya Ny-Guinea. – Husk å ta vel imot bøssebæ- rerne på søndag 18. oktober, er fylkesmannens oppfordring.

Tlf. 22 40 50 40 pfu@presse.no

Made with