Onsdag 14. oktober 2015

Navn: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Adresse. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Postnr.:. . . . . . . . .

Poststed: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Riktig løsning sendes: Totens Blad, pb. 4, 2851 Lena, innen tirsdag kl. 11.00. Merk konvolutten «Kryssord».

Løsning kryssord 7. oktober

JENS VON Bustenskjold Kryssord Onsdag 14. oktober 2015

Vinner

av kryssord 7. oktober ble

Kristin Haugen fra Lena. Vi gratulerer! Premie er koldtbord for to på:

Toten Gjestegård Tlf. 953 00 400

Postboks 4, 2851 Lena Tlf. 61 16 87 50 • Fax. 61 16 87 59 Utgiver: MVL Media AS , 2850 Lena Opplag: 13.708 E-post: post@totens-blad.no annonsebestilling: annonse@totens-blad.no Trykk: Avis-Trykk AS, Hamar Annonsepriser: Alm. plass 9,30 pr. mm Tekst plass 13,10 pr. mm Abonnement: Helår kr. 775,-

Daglig leder: Morten Linnerud Mobil 951 75 456

Tlf. direkte 61 16 87 51 morten@totens-blad.no Redaktør: Jon Olav Andersen Mobil 908 34 934 Tlf. direkte 61 16 53 62 jonolav@totens-blad.no Journalist: Thea Romsås Mobil 906 24 555 Tlf. direkte 61 16 87 56 thea@totens-blad.no Journalist: Tlf. direkte 61 16 53 63 karsten@totens-blad.no Journalist: Mina Brodshaug Sveen Mobil 415 44 337 Tlf. direkte 61 16 87 57 mina@totens-blad.no Journalist: Ragnhild Fladsrud Mobil 908 43 488 Tlf. direkte 61 16 87 56 rf@totens-blad.no Markedssjef: Hans Erik Linnerud Mobil 414 76 899 Tlf. direkte 61 16 87 55 hanserik@totens-blad.no Produksjon: Vibeke Sveen Mobil: 934 77 026 Tlf. direkte 61 16 87 58 vibeke@totens-blad.no Produksjon: Marianne Lien Tlf. direkte 61 16 53 60 marianne@totens-blad.no Karsten Nyborg Mobil 918 20 977

I den store kapp-pløyinga mellom Navarhaugbonden og Bustenskjold lå de omtrent likt; men nå hadde tatergampen til adelsmannen slått seg vrang og ville ikke dra mer, enda den hadde fått et par digre drammer og ei halv øskje snus til å stimulere seg på. Nå gikk den bare på reversen og trakk bakut i stedet for fram.

Men Bustenskjold som hadde vært ute i hardt vær fØr, fant på råd. Han tok bare og snudde hesten og satte den bak fram i skjekene. Det var klart som dagen at hesten hadde fått hodet i den gale enden av kroppen. Han hadde lest om at naturen kunne ha underlige luner slik, og da var det vel ikke rart om hodet kunne komme på feil plass på en tatergamp.

«Kapp-pløying»

Av Sigurd Lybeck og Anders Bjørgaard (tegning)

Han smattet på igjen, og hesten trakk framleis på reversen. Han gikk bakvendt og dro plogen så jord og stein valt. Det ble vill jubel på tilskuerne. Myreng-gubben hivde hatten si opp i været og skrek hurra, og Plassbakk-kallen jodlet som en tyrolergutt. - Snodigere pløying hadde ingen sett før. Det så ut som at Bustenskjold skulle bli seierherre likevel.

Forresten var det ikke så godt å vite heller. - Fjoroksen til Navarhaugbonden drev jevnt og sikkert og fure etter fure la seg pent til rette på ekra. Her var det det jevne som dro, og både oksen og bondens øyne var vendt mot jorda. Det var ingen slinger i valsen. Men også i en okses sinn kan der skje store omveltninger.

Made with