אלוני יצחק - חוברת לבוגרים יולי 2020

2020 יוני

ידיעון לבוגר מידע וכלים להמשך הדרך

כפר הנוער אלוני-יצחק המנהל לחינוך התיישבותי פנימייתי ועליית הנוער תחום בוגרים – "יש לך כתובת"

Made with FlippingBook Online newsletter