אלוני יצחק - חוברת לבוגרים יולי 2020

בוגרים יקרים, רגע לפני תחילת מסע חדש, גיוס לצה"ל, שירות לאומי, שנת שירות או מכינה , רגע לפני רכישת השכלה גבוהה או מקצועית, עבודה ובניית בית בישראל, אני רוצה לאחל לכם שתחיו לפי דרככם, שתובילו את ההולכים אחריכם, תוך התחשבות בדרכם. בהמשך לליווי שלי אתכם שהחל בהכנה לצה"ל, איגדנו עבורכם בחוברת הזו מידע חשוב ובסיסי שישמש אתכם וינחה אתכם במהלך התקופה הקרובה ולאחריה. החוברת מכילה מידע בנושאים רבים שישרתו אתכם ויסייעו לכם בהמשך ההתפתחות שלכם, חלק מהמידע יהיה רלוונטי עבורכם בתקופות שונות בחיים כמו בזמן השירות הצבאי, לאחר השחרור, לקראת לימודים וכדו', וחלקו יהיה רלוונטי עבורכם בהמשך הדרך. רגע לפני היערכות לפרק זמן חדש בחייכם, אני מבקשת מכם, פתחו את החוברת והתעדכנו על האינפורמציה העומדת לרשותכם, כמובן שהחוברת לא מהווה תחליף לקשר שלי אתכם, לשיחות ולמפגשים שעוד יהיו בינינו. – תזכרו שיש לכם כאן בסיס חם ואוהב. המשפחה שלכם, הקהילה ולסיום שלכם שאוהבים אתכם, מחבקים אתכם וגאים בכם. דעו שאתם מוזמנים תמיד לחזור הביתה לנוח, לחלוק חוויות וקשיים ולאגור כוחות מחודשים. תזכרו שכאן ביתכם ואנחנו כאן בשבילכם. פעם אלוני יצחקי תמיד אלוני יצחקי.

ב ֵ ור ֹ ם ח ַ ע ֹ / נ ַ יע ִ ז ָ ה ְ ל

ַ יע ִ ז ָ ה ְ גם ל ְ יך ִ ר ָ ום, צ ֹ ל ֲ ח ַ יק ל ִ פ ְ ס ַ א מ ֹ ה ל ֶ ז ום ֹ ד בח ֵ וע ֹ א צ ֹ ל ֶ י ש ִ מ ַ גיע ַ א י ֹ ם ל ַ ע ַ ף פ ַ א ם ַ ח ְ ל ִ וד נ ֹ ע ֶ י ש ִ ל מ ַ ל ע ֵ ופ ֹ וף נ ֹ ב בס ָ ה ָ ז ַ ה ם. ָ ח ֶ ים בפ ִ י ַ יד ַ ת ה ֶ א ְ ך ֵ ל ְ כ ַ ל ְ ד ל ֵ וח ֹ א פ ֹ ל ֶ ש

ל ָ ור ֹ ה ג ֶ ז ָ או ל ְ ר ָ ק ְ ר ו ֶ וש ֹ א ָ ל ה ַ רו ע ְ וית ִֶ ל - ש ָ ז ַ מ ַ יכו ל ִ ח ֶ נשים ש ֲ י א ִ שת ַ ג ָ פ ים ִ יס ִ ר ְ ת ַ ת ה ֶ יפו א ִ ג ֵ ם, ה ָ ית ֵ בב ְ לו ֲ ע ְ ננ ֶ ש יסים. ִ נ ְ יוו ל ִ ק ְ ל, ו ֶ ג ֶ ל ר ַ ל ע ֶ ג ֶ שבו ר ָ י

א ָ ור ֹ נ ַ ף ה ֶ ור ֹ גם בח ֶ שים ש ָ נ ֲ י א ִ שת ַ ג ָ ופ ה ָ יר ֵ בר ְ ה ָ ירו ל ִ שא ִ א ה ֹ ש, ל ֶ מ ֶ ש ַ י ה ֵ ר ֲ ח ַ פו א ְ ד ָ ר וד ֹ ק ַ ת ה ֶ ם א ֶ ה ָ נו ל ְ נת ֶ י ש ִ בל ְ ת ֶ פ ֶ כס ַ ת ה ֶ חו א ְ ת ָ פ ֶ ש וד. ֹ ק ְ ר ִ יח ל ִ ל ְ צ ִ וה ְ, ים ִ י ַ ל ְ ג ַ ם ר ֶ ה ָ יו ל ָ א ה ֹ ל ֶ ש פוף בכיס - ָ ות צ ֹ ומ ֹ ל ֲ ח ַ ר: "ל ַ מ ָ לי א ֶ בא ש ַ א ְ ו יס ִ ט ְ ר ַ ם כ ֶ וד ֹ ה ק ֶ נ ְ יק ִֶ ו, ש ֹ וט ֹ ות בל ֹ כ ְ ז ִ ה ל ֶ וצ ֹ ר ֶ י ש ִ מ ר ֵ ה ָ ז ִ ה ְ ים ל ִ ד ְ ומ ֹ ל ל ָ ב ֲ ה א ָ ש ָ יא ק ִ ה ְ ך ֶ דר ַ ה ר. ֵ ות ֹ ה י ָ ות ֹ א ְ יך ִ ר ֲ א ַ ק י ַ וף ר ֹ י בס ֵ ר ֲ צור ה ִ ל ק ָ כ ַ יע ִ ג ָ פ ַ ה ְ ך ֶ וש ֹ ור בח ֹ ל א ֶ ים ש ִ ק ָ ד ְ א ס ָ צ ְ מ ִ עוד ת ְ ו ״ ַ יע ִ ז ָ ה ְ גם ל ְ יך ִ ר ָ ום, צ ֹ ל ֲ ח ַ יק ל ִ פ ְ ס ַ א מ ֹ ה ל ֶ ל ז ָ ב ֲ א

שלכם, אילנה

04-6189922 : פקס 04-6189900 מזכירות הכפר: 0523261457 : בנבניסטי אילנה, רכזת בוגרים bilana@a-y.org.il הנכם מוזמנים להצטרף בפייסבוק לקבוצה "בוגרי אלוני יצחק"

הידיעון נכתב ונערך על ידי אילנה בנבניסטי, רכזת בוגרים באלוני-יצחק ואסתי ספקטור, סטודנטית לעבודה סוציאלית, תכנית השלמות, אוניברסיטת חיפה, בשיתוף האגף הסוציאלי - כפר הנוער אלוני יצחק

3

Made with FlippingBook Online newsletter