אלוני יצחק - חוברת לבוגרים יולי 2020

מענה רגשי

תכניות מנטורים קיימות מגוון תכניות מנטורים הנותנות סיוע וליווי לצעירים במגוון תחומים, וביניהם: Start Cup – מנטורים ושותפים YBL – תכנית לבני נוער תדריך מנטורינג – ג'וינט ישראל תכנית המנטורים – "אחד על אחד" - הרוח הישראלית "אופק – מנטורים לתעסוקה" – חונכות וליווי סטודנטים עולים חדשים תכנית יונסטרים – מכשירים היום את מנהיגי העתיד מנטורים – חיים בפלוס

לקבלת שירות אתם יכולים לפנות אל המחלקה לשירותים חברתיים במקום • מגוריכם. השירותים השונים מפורטים בהוראות התע"ס.

תכניות סיוע ייעודיות לצעירים בנוסף ניתן לפנות לארגונים שונים המציעים תמיכה וסיוע לצעירים וצעירות במצבי מצוקה שונים. תכנית "יתד" תכנית יתד היא תכנית לאומית לקידום צעירות וצעירים במצבי סיכון. • מטרת התכנית היא לסייע לצעירים וצעירות אלה לממש את זכויותהים, לסייע • בסיפוק צרכים, פיתוח אישי ושילוב מתאים ונכון עבורם בחברה ובקהילה, תוך השגת עתיד בטוח ברמה האישית, המשפחתית והתעסוקתית. למידע נוסף על התכנית ראו באתר תכנית יתד. • תכנית "ניצוץ" תכנית ניצוץ מיועדת להכין וללוות חיילים וחיילות במצבי סיכון לשירות משמעותי • ולשילוב מיטבי בחברה. התכנית מציעה מענה מקיף לצעיר/ה משלב טרום השירות למכלול הצרכים • והאתגרים בחיים האזרחיים ובשירות הצבאי (דיור, השכלה, מיצוי זכויות, קשר עם מפקדים, תנאי שירות ועוד). למידע נוסף על התכנית ראו באתר עמותת אלומה. •

רשימת ארגונים הנותנים סיוע ועזרה לחיילים בודדים ראה פירוט בפרק השירות הצבאי

* קישור לאתרי הנושאים הכתובים בטורקיז

81

80

Made with FlippingBook Online newsletter