Isännöinti 1_2017

PÄÄKIRJOITUS

TAPAHTUMAT

KEHITTÄJÄT

LAKI & OHJEET

TYÖ & YRITYS

Hallituksilla pitää olla

MM-tason jäsentapah-

Seitsemän kilpailijayritystä

Asuminen putkiremontin aikana vaatii tasa- painoilua. 12

”Kannattava liiketoiminta rakentaa kestävää työhyvinvointia.” 14

10

3

5

I SÄNNÖ I NT I L I I TON JÄ S EN I NFO | 1 –20 1 7 tulosvastuu osak- kaiden suuntaan. ISÄNNÖINTI pohtii yhdessä sähköistä asiointia. tuma Lahdessa 5.2.2017

Isännöintiliitto tutki

54% Hallitusten jäsenistä pitää isännöintiä toimeenpanijana, ei kehittäjänä.

STRATEGIA MYY

Asukkaiden sitouttaminen kiinnostaa hallituksia. 6

Made with