Onsdag 16. september 2015

MITSUBISHI FH25 16.900,- fra

Selge bolig? 61 13 87 00

GJØVIK

– etablert 1928

Onsdag 16. september 2015 Nr. 33 • 88. årgang

De som kommer for å hjelpe deg

Klare for forhandlinger

Foto: Mina B. Sveen

Kari Røssum (bildet) kan bli Østre Totens neste ordfører. Nå skal det forhandles, før vi får fasiten. Senterpartiet gikk kraftig tilbake, men likevel gikk det bedre enn det Røssum fryktet. Side 2, 8 og 9 Får hjelp av saniteten

Foto: Thea Romsås

Helsesøster Merete Klevan, sosionom Kjersti Haugen og miljøterapeut Siv Anita Hansen (bildet) mener ung- dom lever under et umennes- kelig press om å være perfek- te. Nå er de glad sanitetskvin- nene i Vestre Toten sponser ungdomsskolene med et fore- drag om temaet. Side 7

Foto: Jon Olav Andersen

sene. Noen sto i dusjen da alarmen gikk, andre satt i Stavanger og bestemte hva som skulle skje. Og det beste av alt, det gikk så veldig bra denne dagen. Alle kunne reise glade hjem, også dagens hovedperson. Side 11-13

Rundt i landet sitter de klare. Skulle nettopp du være uheldig, rykker frivillige ut for å hjelpe deg, sammen med de som har dette som jobb. For eksempel frivil- lig hundefører Bjarne Skundberg (bildet). Totens Blad fulgte fredagens leteaksjonen på Totenåsen fra kulis-

Nå skal løken settes!

Plant høst i krukker og på gravsteder

Stort utvalg i lamper

Trenger du elektriker?

Vi har utvalget!

Henning Gjestrumbakken Tlf. 974 90 546 - henning@alphaspar.no

Vi rydder i diverse planter, potter, redskap osv. $

!"# $ # "# %# & #' ( &) ' # #'

Butinox 3-i-1 Stue-gang-sov 189;

no

30-50%

no

Snakk med fagfolk

Gjøviks eldste elektroinstallatør

o

Åpent: Hverdager kl. 9-17 (16)

www.sentrum-installasjon.no Tlf. 61 13 86 80

O N D

N G S R Å D N N G

Lena

N

Tlf. 61 16 17 77

KOFFERT SALG -30%-50% RABATT

HØSTNYHET

Bunad- tilbehør på Husfliden. Sølv, sjal, regn- caper, bunad- skjorter (norsk prod.), bunad- sko/strømper

Siste sjanse! Ombyggingssalg ÷70% Diamanter - gull - sølv - merkevarer

Priser fra 450,- Begrenset antall

kr. 3450 kr. 2345

«en del av noe stort »

HUNNSVEIEN 3, 61180240, www.gjovikgullsmed.no etning @gjovikgullsmedforr

!!!

"

#

Storgt. 8 Gjøvik • Tlf. 61 17 21 85

Made with