השבט השישי - גליון 123

השבט השישי

מועצה אזורית זבולון

עיתון המועצה - גליון 321 - ספטמבר - אוקטובר 3102 אורנים אושה איבטין חוואלד יגור כפר ביאליק כפר המכבי כפר הנוער הדתי כפר חסידים א‘ כפר חסידים ב‘ נופית ראס עלי רמת יוחנן שער העמקים www.zvulun.org.il השבט השישי

״זבולון לחוף ימים ישכון...״

ב. ּ צו ָ ה ע ֵ י ֱ , ה ׁ ש ֵּ י ַּ ב ְ ת ִּ ל ת ַ "א ר: ֵ ע ַ ט ְ צ ִּ ם ת ִ ר, א ֵ ע ַ ט ְ צ ִּ ל ת ַ א , ּ ב ּ ו ּ ב ַ את, ח ֹ ז ָּ ה כ ָ נ ֹ יא עו ִ את ה ֹ ז ר"... ֵ ב ֹ ה עו ֶ ז ְ ו ו ָ ת ְּ ס ַ ק ה ַ ה ר ֶ ז יחיאל מוהר.

1 | השבט השישי

Made with