מידעון רישום כיתות א 2019

מינהל החינוך מחלקת רישום עירונית

מידעון רישום לכיתות א' שנת הלימודים 2019 תש"פ

כולנו נרשמים עוד היום! www.ashdod.muni.il

Made with FlippingBook - Online magazine maker